Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Historia życia Eriksona

Historia życia Eriksona, zdaniem jego samego, miała wyraźny wpływ na ukształtowanie się jego stanowiska teoretycznego. Niewątpliwie doświadczył on wielu spośród tych konfliktów, kryzysów i pomieszań tożsamości, o których później pisał w…

Podstawowe założenia dotyczące uczniów

Teraz, kiedy masz już pewne ogólne pojęcie o tym, co oznacza uczenie się opanowywania, zapoznamy się bliżej z podstawowymi założeniami, na których opiera się ta metoda i zobaczymy, w jaki sposób moglibyśmy się nią posługiwać. Jedno z…

ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ

Zmiany społeczne zachodzą również w wyniku dyfuzji - przenikania cech kulturowych z jednego społeczeństwa do innego. Dyfuzja jest możliwa dzięki migracji, handlowi i podróżom między różnymi społeczeństwami. Może być również skutkiem…

Młodszy wiek szkolny – dalszy opis

W polskim ustroju szkolnym dzieci rozpoczynają systematyczną naukę v/ wieku 7 lat i ten rok uważany jest za granicę dzielącą okres przedszkolny od nowego doniosłego stadium ich rozwoju. Granica ta jednak jest umowna i ruchoma. W szeregu…

Badania siły układu nerwowego

Jak wynika z wielu badań, szereg cech organizmu - nawet bezpośrednio zależnych od ośrodkowego układu nerwowego - nie różnicuje jednostek o odmiennych właściwościach procesów nerwowych. Badania I. M. Paleja i jego współpracowników wykazały,…

PORTRET QUASI-KLINICZNY CZ. II

Chociaż generalna koncepcja człowieka stworzona przez psychoanalityków jest mi obca, doceniam pewne ich osiągnięcia. Najważniejszym z nich jest poznanie procesu socjalizacji. Wykazali oni, że środowisko społeczne i kultura odgrywają…