Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Odwzorowanie psychotycznego zachowania

Na podstawie wstępnych badań Sheldon oczekiwał jedynie umiarkowanych korelacji między tymi dwoma zbiorami zmiennych i rzeczywiście takie korelacje otrzymano. Na ogól wyniki te potwierdzają istnienie oczekiwanych związków, aczkolwiek spośród dziewięciu korelacji trzy miały znak inny, niż przewidywano przed badaniem. Jednakże korelacje między…
Czytaj więcej...

Dzieci a metoda Montessori

Dziecko może pracować bądź na stole, bądź na kocu, na podłodze - w zależności od tego, gdzie mu wygodniej. Dzieci nie pracują przy półkach ani na półkach, ponieważ ich obecność w tym miejscu utrudniałaby dostęp do materiałów innym…

Termin „uczenie się”

Krańcowo odmienne stanowisko zajmują ci autorzy, którzy terminu „uczenie się” używają tylko w odniesieniu do człowieka, a ponadto ograniczają jego zakres do tych rodzajów działalności, którym towarzyszy zamierzenie osiągnięcia określonego…

SEKTORY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Nowoczesna gospodarka to złożona instytucja. Ogólnie rzecz biorąc, składa się ona z trzech sektorów, z których każdy określany jest przez typ swej głównej działalności gospodarczej. Wszystkie te sektory są niezbędne w gospodarce, ale…

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Studia są często podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnym świecie: zapewniają dostęp do lepszych zawodów, wyższych zarobków oraz zapoznają z szerokim wyborem tematów kulturalnych.

Krytyka koncepcji niepowtarzalności

Sam Allport wielokrotnie stwierdzał, że nie neguje doniosłego znaczenia motywów biologicznych czy nieświadomych, lecz pragnie przyznać właściwe miejsce roli uspołecznionych motywów i racjonalnych procesów, która -jego zdaniem - w…

Głuptactwo

Zdolność wytwarzania pobudzeniowych i hamulcowych odruchów warunkowych jest u głuptaków znacznie osłabiona. Cechą charakterystyczną jest znaczne upośledzenie myślenia i mowy, duża sugestyw- ność i brak krytycyzmu. Głuptacy zdolni są…

Prawdziwość tezy Dollarda

Trzeba stwierdzić, iż odrzucając wrodzone mechanizmy, psychologia społeczna coraz bardziej uświadamia sobie konieczność wytłumaczenia nie dających się zaprzeczyć faktów pomocy z jednej, a konfliktów z drugiej strony w sposób zgodny z…