Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badania dotyczące typologii Junga i Kretschmera

Trzeba przy tym zaznaczyć, iż szereg autorów nie neguje realnego istnienia typów Junga, twierdzi jednak, że są one produktem oddziaływania otoczenia społecznego na jednostkę. Tam, gdzie otoczenie nie hamuje aktywnej postawy jednostki wobec świata, rozwija się ekstrawersja. Gdy jednak tendencja ta zostanie zahamowana przez niechęć czy opór otoczenia, następuje zwrot do wewnątrz. Co się zaś tyczy budowy cielesnej, to ta – jak twierdzą niektórzy – nie wiąże się bezpośrednio z tą czy inną postawą psychiczną, może ,ją jednak na drodze wtórnej podtrzymywać. Tak na przykład jest rzeczą łatwo zrozumiałą, iż jednostki o budowie wątłej, astenicznej wobec słabszej witalności mniej będą zdolne atakować świat zewnętrzny, a raczej będą się uczyły ograniczać się do siebie samych. Na tej drodze więc rozwinąć się może introwersja 2.

Zdaliśmy w ten sposób sprawę z rozległych badań dotyczących typo-1 logii Junga i Kretschmera oraz pewnych typologii pokrewnych, przy czym mieliśmy od razu możność poznać liczne słabe ich strony. Zdecydowaną krytykę tej typologii daje Pawłów podkreślając między innymi, iż trudno jest całe bogactwo możliwych ukształtowań psychiki ludzkiej sprowadzić zasadniczo do dwu typów3. Z trudności tej zdawał sobie częściowo sprawę sam Kretschmer, co doprowadziło do uznania istnienia trzeciego jeszcze wariantu typologicznego, typu epileptoidalnego czy „lepkiego”. Pawłów jednak, mimo ostrych zastrzeżeń, dopatruje się (ostatecznie pewnej częściowej racji powyższego podziału i interpretuje go nawet w sensie typologii własnej1. Możemy więc przyjąć, że mamy tu do czynienia z problemem psychologicznym’ realnym, choć wąsko i jednostronnie ujętym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.