Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badania Granta i Shippera

Wyniki badań były zgodne ze stwierdzeniami Pawłowa (1951) i wykazały, że sposób stosowania wzmocnień jest istotny dla wytwarzanych związków. Wzmacnianie sporadyczne daje zazwyczaj gorsze rezultaty, jeśli chodzi o wytwarzanie reakcji warunkowych, niż wzmacnianie ciągłe. Ilustracją może być częstość występowania reakcji warunkowych w kolejnych etapach uczenia się w przypadku wzmacniania ciągłego i sporadycznego. Wyniki badań Granta i Shippera (1952) przeprowadzonych nad 70 studentami wskazują, że im częstsze są wzmocnienia w postaci podmuchu powietrza kierowanego na gałkę oczną, tym częściej występuje warunkowa reakcja mrugania na światło. Autorzy utworzyli 5 grup eksperymentalnych: w jednej z nich w ogóle nie stosowali wzmocnień, w pozostałych wzmocnienia stosowane były z częstością 25, 50, 75, 100°/o. Wyniki uzyskane w kolejnych seriach prób przedstawiają krzywe na rys. 37.

Różnice stwierdzone przez Granta i Shippera są bardzo znaczne. Na ogół duże utrudnienia w wytwarzaniu związków czasowych występują wówczas, gdy liczba wzmacnianych prób spada do 20-25% ogólnej liczby prób (Hilgard i Marquis, 1968). Niekiedy właśnie przejście owej granicy V5 prób przy zmniejszaniu częstości wzmocnień powoduje radykalne zakłócenia, podczas gdy zmiany w zakresie częstości powyżej V5 prób nie mają tak dużego znaczenia. Jednak wielkość obserwowanego wpływu zdaje się zależeć od rodzaju związków warunkowych (Hilgard i Marquis, 1968), a być może i od rodzaju wybranego wskaźnika.

Poziom wykonania poszczególnych reakcji niekiedy bywa wyższy w przypadku wzmacniania częściowego. Można przypuszczać, że u człowieka wchodzi wówczas w grę większa staranność wykonania. Stwierdzono na przykład, że pewne reakcje ruchowe stają się szybsze (Bruning, 1964). Sposób stosowania wzmocnienia wpływa również na to, co dzieje się później, po wytworzeniu związku. I w tym zakresie zarysowuje się wyraźna prawidłowość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.