Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badania przeprowadzone przez E. D. Berlyne’a

Dziecko wypowiadające przekonanie, że ilość płynu zwiększa się, gdy zostaje on przelany do węższego naczynia, popełnia błąd polegający na opieraniu swego sądu tylko na jednej okoliczności, tj. ria wydłużeniu słupa cieczy, nie uwzględniając równocześnie wyrównawczego zmniejszenia jego szerokości. Jest to błąd charakterystyczny dla stadium myślenia intuicyjnego i zarazem stanowi przykład < gocentryzmu, a ściślej centryzowania na poziomie symbolicznym, tak typowego dla myślenia dziecka. Trzeba dodać, że J. Piaget odszedł od nazwy „egocentryzm” występującej'często w pracach wcześniejszych (1923, 1925), wprowadzając termin „centryzowanie” na oznaczenie braku różnicowania między własnym punktem widzenia a innymi możliwymi sposobami ujęcia.

Badania przeprowadzone przez E. D. Berlyne’a dostarczają dalszych danych ukazujących cechy ambisentencji pozornej w myśleniu dziecka, aczkolwiek Berlyne nie używa tego określenia ani doń zbliżonych, „…większość pięcio- i sześcioletnich dzieci, które

Quod esse uolumus, id facile credimus. wierzą, że ilość płynu po przelaniu go do węższego naczynia wzrasta, potrafi prawidłowo przewidzieć, że gdyby płyn przelać z powrotem do szerszego naczynia, słup cieczy miałby tę samą’ wysokość co przedtem. Nawet te dzieci, które nie podały prawidłowych przewidywań, można tego nauczyć za pomocą paru pokazów. Niemniej jednak wiele z nich nadal twierdzi, że po przelaniu płynu do węższego naczynia jest go więcej, a ilość jego ponownie zmaleje, gdy znajdzie się z powrotem w szerszym naczyniu. Tak więc przewidywanie możliwości anulowania nie prowadzi bezpośrednio do uznania zasady zachowania ilości.” Zachodzi tu analogiczne zjawisko jak w przypadku doświadczenia P. Greco omówionego na s. 137-138, które wykazało, że dziecko może poprawnie liczyć i stwierdzać, że liczba żetonów w każdym z dwóch porównywanych szeregów wynosi siedem, a zarazem uważać, że więcej jest żetonów, które tworzą szereg dłuższy na skutek zachowania większych odstępów między żetonami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.