Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badania siły układu nerwowego

Jak wynika z wielu badań, szereg cech organizmu – nawet bezpośrednio zależnych od ośrodkowego układu nerwowego – nie różnicuje jednostek o odmiennych właściwościach procesów nerwowych. Badania I. M. Paleja i jego współpracowników wykazały, że na przykład siła procesów nerwowych przejawia się w całym kompleksie cech (fizjologicznych, psychofizycznych czy psychicznych), a nie (bądź rzadko) w oddzielnych właściwościach. Charakterystyczne w badaniach Paleja jest to, że nie precyzuje on bliżej hipotetycznego obszaru zależności między cechami układu nerwowego a innymi właściwościami organizmu. Dzięki temu poszukiwanie tej zależności obejmuje wielką liczbę zmiennych. Być może, jest to jedna z dróg, która zbliży nas do odpowiedzi na pytanie odnośnie do związku między cechami układu nerwowego a określonymi cechami zachowania się.

W ciągu ostatnich 10-15 lat problem psychicznych różnic indywidualnych opracowywano w naszej psychologii w ścisłym związku z rozwojem nauki o typologicznych właściwościach układu nerwowego i w znacznej mierze w ramach tej nauki. W wykładzie wygłoszonym na XV Międzynarodowym Kongresie Psychologicznym w 1954 r. B. M. Tiepłow tak mówił o jednej z najważniejszych zasad rozwijającej się wtedy nauki o różnicach indywidualnych: „…podstawę … stanowią właściwości kory wielkich półkul mózgowych, inaczej mówiąc specyficzne właściwości działalności odruchowo-warunkowej, a nie różnice w złożonych odruchach bezwarunkowych (w instynktach, popędach organicznych itd.)” (Tiepłow, 1955 a).

Druga zasada metodologiczna która także została wysunięta przez B. M. Tiepłowa i która stała się punktem orientacyjnym dla licznych badań z zakresu fizjologii i psychologii różnic indywidualnych, polegała na przekładaniu analitycznego badania właściwości układu nerwowego nad syntetyczne, całościowe badanie typów wyższych czynności nerwowych (Tiepłow, 1960).

Uzyskany w poprzednich latach bogaty materiał naukowy w zakresie indywidualno-typologicznych charakterystyk układu nerwowego człowieka i ich przejawów psychicznych stanowi w znacznym stopniu wynik realizacji obu tych zasad.

Owocność pierwszej z nich potwierdzają liczne dane o korelacjach między fizjologicznymi wskaźnikami właściwości układu nerwowego a różnymi zjawiskami psychofizycznymi i psychicznymi, poczynając od wrażliwości, a kończąc na właściwościach stylu pracy. Na równi z pracami, które wyszły z laboratorium Tiepłowa, szczególnie znaczący wkład w poznanie tego problemu wniosły badania W. S. Mierlina i jego współpracowników (Mierlin, 1964 a ).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.