Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badania z zastosowaniem techniki Q cz. III

Grupa kontrolna była również badana ponownie po upływie takiego samego czasu, jak grupa klientów. Stwierdzono, że korelacja między „ja realnym” a „ja idealnym” nie zmieniła się. Zbadano również grupę osób, które zamierzały poddać się terapii i które poproszono o to, by poczekały 60 dni na jej rozpoczęcie. Przez ten czas w grupie tej nie zaszły zmiany w korelacji między „ja realnym” a „ja idealnym”.

W celu sprawdzenia, czy zmiany, które zaszły podczas terapii w samoakceptacji klientów, były trwałe, po upływie pewnego czasu – od 6 miesięcy do roku przeprowadzono ponowne badania. Średnia korelacja między „ja realnym” a „ja idealnym” wynosiła 0,31, a więc była prawie taka sama, jak korelacja tuż po zakończeniu terapii (0,34). Z badań tych autorzy wyprowadzają wniosek, iż bezpośrednim skutkiem psychoterapii skoncentrowanej na kliencie jest wzrost samoakceptacji definiowanej jako zgodność między sortowaniami opisującymi „ja realne” i „ja idealne”. Czytelnik może zauważyć, iż ten wzrost średniej korelacji od zera do 0,34 może być wynikiem zarówno zmiany realnego obrazują w kierunku obrazu idealnego, jak i zmiany obrazu ja idealnego w kierunku ja realnego lub też obu tych zmian. W innym badaniu (Rudikoff, 1954) stwierdzono, iż podczas terapii idealny obraz ja obniżył się nieco, zbliżając się do obrazu realnego, co sugeruje, że istotnie występują zmiany w obu kierunkach.

Warto przyjrzeć się bliżej zmianom w korelacjach, jakie zaobserwowano u kilku osób, porównując korelacje uzyskane przed terapią, po terapii i w badaniu powtórnym, po upływie dłuższego czasu. U niektórych osób korelacje są początkowo dość niskie, podczas terapii znacznie rosną i utrzymują się na tym samym poziomie w czasie powtórnego badania. Przykładem takiego schematu zmian są poniższe korelacje uzyskane przez osobę określoną imieniem Oak. badanie powtórne – 0,71.

U innych osób korelacje przez cały czas pozostają niskie: ilustruje to przykład osoby określonej imieniem Baac. badanie powtórne -0,19. U jeszcze innych osób na początku korelacja jest niska, wzrasta zaraz po terapii a następnie obniża się. badanie powtórne -0,04.

Są również takie osoby, które początkowo uzyskują niskie korelacje, podczas terapii następuje wzrost korelacji, a w okresie po zakończeniu terapii korelacja ciągle rosme. badanie powtórne – 0,61.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.