Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badanie ludzi w starszym wieku – dalszy opis

W roku 1951 zmieniono wartości i barwy znaczków pocztowych. Przy badaniu eksperymentator usuwał cyfry mówiące o wartości nowych znaczków od V2 do 3 pensów i polecał badanym, aby zidentyfikowali znaczki (6). Gdy badany nie mógł przypomnieć sobie wartości nominalnej przedstawianych mu znaczków, otrzymywał „klucz” zawierający 11 znaczków różnej wartości w starych i nowych barwach. Klucz ten mógł być pomocny w przypomnieniu właściwych kolorów odpowiadających poszczególnym wartościom bądź też mógł służyć za zestaw danych, za pomocą których można było przeprowadzić logiczne rozumowanie. Ludzie młodsi lepiej korzystali z klucza. Starsi woleli obserwować znaczki, a klucz traktowali jako dodatkową komplikację zadania. Przyczyną tego mogły być trudności przerzutu uwagi dla dokonywania porównań. Starsi ludzie często nie zdawali sobie sprawy, iż w ich działaniu występują duże błędy i sprzeczności, które wynikają bądź z całkowitego braku zrozumienia problemu, bądź z niezdolności do stosowania właściwych kryteriów dla oceny własnego działania.

Ludzie starsi skłonni są odwoływać się do własnych, wcześniejszych doświadczeń, starając się dopasować stojące przed nimi problemy do wzorów już istniejących w ich świadomości. Gdy dopasowanie to jest prawidłowe, mogą oni pracować równie efektywnie jak młodzi, a czasem nawet lepiej. Jeżeli jednak dopasowanie jest mylne, starszy człowiek nie może zrozumieć problemu i robi błędy wynikające z fałszywej interpretacji. Człowiek młodszy ma większą swobodę w operowaniu swą inteligencją, nie obciążoną wcześniej przyswojonymi pojęciami. Przy interpretacji przysłów ludzie młodsi zastanawiali się nad sensem przysłowia, którego wcześniej nie znali. Rozumieli oni, iż ważne są ogólne zasady wyrażane przez przysłowie, a nie jego konkretny tekst. Ludzie starsi trudniej odrywali się od dosłownego brzmienia tekstu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.