Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Badanie właściwości typologicznych układu nerwowego

Wyodrębnione w naszych badaniach trzy grupy czynników są wzajemnie związane i działają wewnątrz ogólnego czynnika siły. Są to więc różne aspekty przejawiania się siły procesu pobudzenia w określonych właściwościach pracy umysłowej uczniów klas wyższych.

Jak interpretować tak ścisły związek między – wydawałoby się – stosunkowo dalekimi sobie treściowo wskaźnikami? Należy to prawdopodobnie tłumaczyć naturą badanej właściwości układu nerwowego, tj. siły procesu pobudzenia.

Sądzimy, że w badaniu właściwości typologicznych układu nerwowego niezwykle owocne mogłoby się stać poszukiwanie „ogólnokonstytucjonalnego” podejścia do zagadnienia. Zapoczątkowano to już w laboratoriach B. G. Ananiewa (Palej, 1966). Jak zauważa Palej, w tym przypadku można przypuszczać, „że poszukiwane pojęcie jest cząstkową, swoistą formą bardziej ogólnego pojęcia siły, rozumianej jako właściwość całego układu biologicznego i jego elementów (1966, s. 95).

W tym kontekście rzeczywiście niezwykle kuszące wydaje się poszukiwanie fizjologicznego wyjaśnienia psychologicznych przejawów siły procesu pobudzenia w możliwie ścisłym powiązaniu tej właściwości z danymi szkoły Wwiedenskiego-Uchtomskiego. Zdaniem J. M. Paleja, są podstawy, aby zakładać istnienie ścisłego związku między siłą procesu pobudzenia a labilnością fizjologiczną, zwłaszcza z punktu widzenia jej zależności od przebiegu procesu przywracania stanu czynnego po uprzednim pobudzeniu (1966, s. 95).

Stwierdzony przez N. J. Wwiedeńskiego fakt, że największa pobudliwość i reaktywność komórek nerwowych ma miejsce w przypadku pewnego (niezbyt niskiego, lecz również nie za wysokiego) poziomu ich labilności, określa dynamikę przebiegu procesów dominanty. Z kolei właściwości dominanty warunkują właściwości uwagi i ogólny kierunek działania w danej chwili.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.