Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Cattell na temat uczenia się

Cattel wyróżnia przynajmniej trzy rodzaje uczenia się, które odgrywają ważną rolę w rozwoju osobowości. Pierwsze dwa to znane dobrze psychologom eksperymentalnym warunkowanie klasyczne i warunkowanie instrumentalne (sprawcze). Cattell traktuje je w sposób dość konwencjonalny: doniosła rola warunkowania klasycznego polega -jego zdaniem – na wiązaniu reakcji emocjonalnych z sygnałami środowiskowymi, a warunkowania instrumentalnego na ustanawianiu środków do osiągnięcia celów ergicznych. Warunkowanie instrumentalne odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu sieci dynamicznej, która -jak pamiętamy – składa się z relacji służebności (relacji środek – cel: postawy i sentymenty służą jako środki do osiągnięcia celów ergicznych). Szczególnie interesującą z punktu widzenia kształtowania osobowości formą warunkowania instrumentalnego jest to, co Cattell nazywa uczeniem się złączonym (confluen- ce łearning), w którym pewne zachowanie czy postawa służą jednocześnie osiąganiu więcej niż jednego celu. W ten sposób jedna postawa zostaje związana z kilkoma sentymentami, a jeden sentyment z kilkoma ergami, nadając sieci dynamicznej jej charakterystyczną strukturę.

Trzeci rodzaj uczenia się nosi nazwę uczenia się integracyjnego (integration łearning). Zapewne jest to w zasadzie bardziej złożona forma uczenia się instrumentalnego. W wypadku uczenia się integracyjnego jednostka uczy się maksymalizować całkowitą długoterminową satysfakcję przez wyrażanie w każdym określonym momencie pewnych ergów, a tłumienie, wypieranie i sublimowanie innych. Uczenie się integracyjne jest kluczowym aspektem formowania sentymentów dotyczących własnego ja i superego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.