Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Chrześcijaństwo jest najszerzej praktykowaną religią świata. Około miliarda osób (20% ludności świata) uznaje się za chrześcijan, a ponad połowa z nich to katolicy. Główną prawdą wiary chrześcijańskiej jest przekonanie o boskości Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, Zbawcy świata, który zapewnia życie po śmierci. Poza tym chrześcijanie różnią się między sobą w sferze zasad wiary, praktyk religijnych i form organizacji.

Chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu. W XI w. podział religijny spowodował powstanie dwóch głównych organizacji chrześcijańskich: Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła prawosławnego w Konstantynopolu (Stambuł). W XVI w. reformacja doprowadziła do zerwania z Rzymem i powstania protestantyzmu. Pluralizm religijny Europy czasów reformacji pozwolił na rozwój licznych, istniejących do dziś wyznań w obrębie protestantyzmu.

Najważniejszym źródłem wiary dla chrześcijan jest Biblia, która, w ich przekonaniu, powstała z inspiracji Boga i zawiera Jego słowa. Chrześcijanie czczą Boga za pośrednictwem praktyk religijnych i modlitwy, dziękują Mu za wszystko i proszą o pomoc w ważnych sprawach. Ukrzyżowanie Chrystusa uczyniło krzyż symbolem chrześcijaństwa. Zmartwychwstanie Syna Bożego jest dla wyznawców tej religii dowodem Jego boskości.

Większość chrześcijan żyje w Europie i obu Amerykach. Chrześcijaństwo w Azji i Afryce datuje się od czasów europejskiej kolonizacji. Mimo czci dla Maryi, dziewiczej Matki Chrystusa, mężczyźni odgrywają dominującą rolę w chrześcijaństwie, co upodabnia tę religię do innych. Ostatnio niektóre wyznania chrześcijańskie przyznały kobietom większą rolę w praktykach religijnych i w hierarchii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.