Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Czym zajmuje się psychologia? – dalszy opis

Psychologia współczesna ma szerokie zastosowanie praktyczne, co łączy się z cechą tej nauki omówioną powyżej. Już pobieżne zapoznanie się z podstawowymi dziedzinami psychologii stosowanej, jak psychologia pracy, kliniczna, wychowawcza, z których każda obejmuje kilka do kilkunastu dziedzin węższych, daje pew- ne wyobrażenie o zasięgu i zróżnicowaniu użyteczności praktycznej psychologii (por. J. M. Brown i in., 1966: J. Budkiewicz, 1965, 1969: H. C. Lindgren i in., 1966, cz. VII: T. Tomaszewski, 1972, rozdz. V).

Psychologia ma za sobą okres wielkich systemów, imponujących, ale niewykonalnych planów, które snuto zwłaszcza w końcu ubiegłego wieku w przekonaniu, że następne stulecie będzie stuleciem psychologii, jak również okres eklektywizmu oraz „drobnych teorii”, gdy próbowano wyjaśniać gromadzone fakty, wysuwając hipotezy nie mające szerszego zastosowania. Obecnie przeważa tendencja do wypracowania spójnej teorii, tj. przede wszystkim teorii osobowości, dobrze opartej na faktach, która stanowiłaby podstawę dla skutecznego i korzystnego oddziaływania na człowieka.

Bieżące informacje z tego zakresu zawiera m. in. „Revue Internationale de Psychologie Appliquée”, pismo wydawane przez Międynaro- dowe Towarzystwo Psychologii Stosowanej: w 1973 roku ukazał się 22 tom.

Interesującym przyczynkiem do tego zagadnienia jest studium A. Wyczolkowskiej pt.: „Najnowsze kierunki i obecna kryzys w psychologii”. Praca ta, wydana w 1897 roku i włączona do niewielkiego zbioru, uległa zapomnieniu. Nie wymieniają jej autorzy późniejszych publikacji na zbliżony temat.

Studium Wyczolkowskiej, mimo swojego tytułu, zawiera pochwalę psychologii eksperymentalnej Fechnera i Wundta oraz „psychologii pato- logiczno-eksperymentalnej” Charcota i Janeta. Autorka charakteryzuje też nadmierny entuzjazm, jaki wywołały pierwsze osiągnięcia psychofizyki i psychofizjologii, a z kolei – budzące się stopniowo rozczarowanie, gdy dalsze prace badawcze przyniosły stosunkowo skromne wyniki. Nie świadczy to jednak, wg Wyczolkowskiej, o słabości psychologii eksperymentalnej, która rozwijać się będzie nadal, lecz o stawianiu psychologii w początkowym okresie jej samodzielnego rozwoju zbyt trudnych zadań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.