Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Czynnik rozwoju wrażliwości zmysłowej dziecka

B. Tiepłow35, badając zdolności muzyczne, stwierdził to samo w odniesieniu do wrażliwości słuchowej. Z badań jego wynika, że wrażliwość ta wyraźnie rozwija się z wiekiem, zwiększa się pod wpływem nauczania muzyki, a pod wpływem specjalnych ćwiczeń może się szybko doskonalić. Wnioski te należy mieć na uwadze zarówno przy nauczaniu dzieci muzyki, jak i przy wszelkiej działalności wymagającej wysoko rozwiniętej wrażliwości słuchowej. Tą drogą osiąga się też np. wysoki stopień wrażliwości słuchu fonematyćznego (subtelną czułość słuchu na niewielkie, lecz istotne różnice dźwiękowe w mowie ludzkiej).

Ogólny wniosek z danych uzyskanych na podstawie badań ekspery- ! mentalnych i praktyki szkolnej jest następujący: Wrażliwości i czułości narządów zmysłowych nie możemy uważać za zdolność człowiekowi wrodzoną i niezmienną, podlegającą tylko wszechstronnemu i rozumnemu wykorzystywaniu. Przeciwnie, naszym zadaniem konieczne jest aktywne ich rozwijanie. Oznacza to, że w praktyce nauczania i Wychowania nie możemy poprzestać jedynie na stwarzaniu możliwie najlepszych warunków zewnętrznych dla pracy narządów zmysłowych (warunki higieniczne, walka ze- zmęczeniem itp.), lecz należy dążyć do aktywnego kształtowania u dzieci sfery doznań zmysłowych. Osiąga się to rozwijając ich spostrzeżenia w różnych dziedzinach działania – na lekcjach rysunku, śpiewu, nauki języków itd.

Oprócz świadomego oddziaływania w tym zakresie Ważna jest – jako czynnik rozwoju wrażliwości zmysłowej dziecka – jego własna aktywność oraz świadomość, że praca, narządów zmysłowych i własna działalność mogą się ulepszać. Dziecko powinno aktywnie dążyć do doskonalenia słuchu, do ©panowania umiejętności rozróżniania odcieni barw, powinno polepszać miarę w oku, coraz lepiej i precyzyjniej oceniać własne ruchy, panować nad nimi itd. Zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym można stwarzać dzieciom wiele sytuacji pobudzających je do ćwiczenia i doskonalenia zmysłów. Wiele też sposobności ku temu stwarza swoim członkom organizacja harcerska – jednym z jej zadań jest wyzwalanie i kształtowanie w dzieciach takiej właśnie aktywności przez stawianie ich w sytuacjach, kiedy mają przechodzić przez liczne próby służące doskonaleniu różnych umiejętności i sprawności. ss B. Tiepłow Psychologia zdolności muzycznych. Tłum. M. Jędrzejewska. War? szawa 1952, rozdz. 1IT.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.