Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Czysto funkcjonalne zdolności uczniów

Osoba badana dodawała dwie pierwsze liczby górnego wiersza. Rejestrując w pamięci ten wynik, miała dodać do siebie dwie pierwsze liczby drugiego wiersza, a następnie trzeciego. Po dodaniu na głos wszystkich trzech sum osoba badana miała kolejno dodawać do nich następne liczby umieszczone w kolumnach. W ten sposób podczas 45 minut pracy osoba badana musiała pamiętać coraz to nowe sumy, ich określoną kolejność, a jednocześnie wykonywać proste czynności dodawania. Brano pod uwagę tempo pracy osoby badanej oraz liczbę odpowiedzi eksperymentatora, który ingerował wówczas, gdy osoba badana gubiła się w obliczeniach.

Celem drugiej serii doświadczeń było określenie nie tylko czysto funkcjonalnych zdolności uczniów, lecz również ich zdolności umysłowych. Stosowano tu zadania wymagające „orientacji” z prostymi działaniami arytmetycznymi lub też bez nich. W każdym razie czas rozwiązywania zadania, który był podstawowym wskaźnikiem zdolności orientacyjnych,’ zależał w zasadzie nie od szybkości wykonania sformalizowanych operacji umysłowych (jak to miało miejsce w pierwszej serii eksperymentów), lecz od umiejętności analizy danych i wykrywania sensownych związków między nimi. Niżej przytoczono jako przykład jedno z takich zadań.

Zadanie numer 11. Z trzech jednakowo wyglądających pierścieni jeden jest nieco lżejszy od pozostałych. Jak znaleźć ten pierścień, jeśli tylko jeden raz wolno użyć wagi?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.