Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Diagnoza i prognoza psychologiczna w odniesieniu do dzieci cz. II

Tak w badaniach lekarskich, jak i w psychologicznych istnieje jednak pewien klasyczny niejako repertuar stosowanych metod szczegółowych. Oprócz rozmowy z dzieckiem i rodzicami, oprócz wywiadu i obserwacji, należą do tego repertuaru niektóre testy, przynajmniej w tych krajach, gdzie są one stosowane na szerszą skalę, a więc przede wszystkim w Ameryce i Europie Zachodniej. Ze względu na to, żę testy te budzą duże zainteresowanie także i w Polsce, wymienimy te z nich, które bywają najczęściej stosowane.

Przedtem pragniemy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że metody diagnostyczne stosowane w badaniach ulegają przeobrażeniom w miarę postępu nauk, tj. w miarę coraz to lepszego poznawania charakteru i istoty tych właściwości clzieci i młodzieży, które są przedmiotem diagnozy. Nie można ponadto mówić o jakimś uniwersalnym, klasycznym repertuarze badań. W różnych ośrodkach naukowych czy ośrodkach psychologii stosowanej nie jest on, jak już mówiliśmy, taki sam. Testy nie wyczerpują też wszystkich sytuacji eksperymentalnych, stosowanych w celach diagnostycznych. Nie obejmujemy np. ich mianem bardzo cennego sposobu oceny poziomu rozwoju intelektualnego dzieci, stosowanego przez J. P i a – g e t a50.

Ponieważ jednak wiele osób bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania skłonnych jest do wyciągania daleko idących wniosków na podstawie badań testowych, wyrządzając w ten sposób szkody ludziom i kompromitując psychologię – posiadanie testów i posługiwanie się nimi jest zastrzeżone w wielu krajach dla osób kompetentnych. Instytucje produkujące testy sprzedają je mianowicie osobom wykazującym się odpowiednimi kwalifikacjami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.