Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

DIALEKTYCZNA TEORIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO CZ. II

Ważną rolę w tych zmianach jakościowych odgrywają uzupełniające się nawzajem procesy różnicowania się struktury organizmu,, jego różnych funkcji i czynności psychicznych, oraz procesy integracji, tj. koordynacji i scalania się zróżnicowanych funkcji w coraz bardziej złożone zespoły czy systemy czynnościowe, umożliwiające coraz wyższy poziom działania.

Istnieje ścisły związek między różnymi procesami i czynnikami rozwoju, które nie działają w izolacji, lecz są .od siebie zależne, wzajemnie się warunkują i splatają ze sobą. Taki wzajemny związek istnieje np. między rozwojem struktury organizmu i jego funkcji, między dziedzicznością a środowiskiem, między dojrzewaniem a uczeniem się, między procesami psychicznymi, jak mowa – myślenie, myślenie’-spostrzeganie i pamięć, procesy poznawcze – działanie itp. Nie są to jedynie zależności między parami procesów czy czynników, ale skomplikowane powiązania wielostronne.

Specjalnie ważna w rozwoju jest rola działania: procesy i czynności psychiczne nie tylko przejawiają się w działaniu, ale się w nim kształtują. Działanie dziecka, kształtujące jego psychikę i świadomość, rozwija się pod wpływem nie tylko właściwości wrodzonych, ale i środowiska, przede wszystkim warunków społecznych w ich historycznym rozwoju, oraz dzięki organizującej i kierującej roli wychowania i nauczania. Istnieje więc możność wpływania na rozwój psychiki i świadomości dziecka przez odpowiednie organizowanie jegodziałań i kontaktów społecznych. Ważną funkcją nauczania i wychowania jest przekazywanie dziecku dorobku kulturalnego ludzkości.

Tak więc czynnikami, które w warunkach życia ludzkiego wpływają na rozwój struktury i funkcji układu nerwowego dziecka, a wtórnie na rozwój zarówno jego właściwości, jak i procesów psychicznych-są: a) odziedziczone i wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne organizmu (szczególnie mózgu): b) własna aktywność i działalność dziecka: c) środowisko oraz d) wychowanie. Omówimy kolejno znaczenie każdego z tych czterech podstawowych dla rozwoju psychicznego czynników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.