Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Dzieci leworęczne

Dziecko leworęczne znajduje się zazwyczaj w sytuacji o wiele trudniejszej niż jego praworęczni rówieśnicy. Szczególnie początki nauki szkolnej, przede wszystkim zaś początki nauki pisania, bywają dlań trudne, a nawet szokujące. Najczęściej bowiem dopiero w kl. I szkoły podstawowej dziecko leworęczne widzi z całą ostrością, że różni się od kolegów, że jest „inne od wszystkich”. Ponieważ zaś ta odrębność jest połączona z wielorakimi kłopotami i trudnościami technicznymi, a nierzadko z innymi zaburzeniami, dodatkowo utrudniającymi naukę pisania i czytania, duża część dzieci leworęcznych czuje się w klasie źle, traci wiarę we własne siły, zniechęca się do nauki szkolnej.

Dlatego też zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni odnosić się do ucznia leworęcznego, szczególnie zaś leworęcznego pierwszoklasisty, z dużą wyrozumiałością, życzliwością i serdecznością. Dziecku należy stworzyć w domu i w klasie pozytywną atmosferę, przeciwdziałać wszelkim drwinom i upokarzającym przezwiskom, nastawić dzieci do sprawy lewo- ręczności kolegi jako faktu normalnego, chociaż rzadziej występującego.

Najżyczliwsza nawet atmosfera w domu i w szkole nie usunie jednak automatycznie wielorakich trudności, które stają przed uczniami leworęcznymi. Większość z nich wymaga uważnego rozpatrzenia i umiejętnej interwencji wychowawcy. Sprawą niezmiernie ważną jest wybór ręki, którą dziecko leworęczne ma pisać. Decyzja taka nie może być podjęta pochopnie. Dziecko samorzutnie zazwyczaj usiłuje pisać tą ręką, która jest w danej chwili nieco sprawniejsza. Nauczyciel natomiast w sposób dyskretny i taktowny powinien sprawdzić, czy istotnie dziecko, które chce pisać lewą ręką, jest dzieckiem wyraźnie leworęcznym, a nie np. oburęcz- nym, oraz czy jest przy tym dzieckiem lewostronnym, tzn. lewonożnym i lewoocznym. .W przypadkach nasuwających się wątpliwości dziecko powinno zostać zbadane w poradni psychologicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.