Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Głuptactwo

Zdolność wytwarzania pobudzeniowych i hamulcowych odruchów warunkowych jest u głuptaków znacznie osłabiona. Cechą charakterystyczną jest znaczne upośledzenie myślenia i mowy, duża sugestyw- ność i brak krytycyzmu. Głuptacy zdolni są jedynie do myślenia konkretnego, pojęcia abstrakcyjne nie są im dostępne. Często występuje niedo-‚ kształcenie mowy, zasób słów jest bardzo ubogi. W czasie i przestrzeni są na ogół zorientowani, rozróżniają także osoby znane od obcych. Niekiedy przywiązują się i są dobroduszni, czasem jednak ze względu na ich złośliwość i napastliwość bywają niebezpieczni. Głuptacy kierują się w postępowaniu popędami i aktualną korzyścią, nie są zdolni przewidywać dalszych konsekwencji. W przypadkach głębszego upośledzenia pojęcia etyczne są dla nich niezrozumiałe. W wysokim stopniu ulegają sugestii i za namową łatwo dopuszczają się czynów przestępczych. Niekiedy popełniają przestępstwa z własnej inicjatywy, charakterystyczna jest wówczas popędowość czynów lub naiwność ich formy. Głuptacy zwracają uwagę otoczenia nie- adekwatnośćią swego zachowania w różnych sytuacjach, małą sprawnością w zakresie czynności ruchowych, a często również i samym wyglądem. Podobnie jak osoby ograniczone umysłowo, także upośledzeni w stopniu lżejszym głuptacy przystosowują się do życia, pracują i nie wymagają stałej opieki. W przypadku znaczniejszego upośledzenia opieka taka jest niezbędna, osoby niezdolne są do samodzielnego życia w społeczeństwie. Z tych względów wyodrębnienie wśród głuptaków dwu stopni niedorozwoju wydaje się słuszne.

Niedorozwój u głuptaków dostrzegany jest na ogół znacznie wcześniej niż u dzieci ograniczonych umysłowo. Poza ogólnym znacznym opóźnieniem rozwoju wczesnodziecięcego, a w szczególności poza upośledzeniem mowy, głuptacy wcześnie zwracają uwagę brakiem zainteresowań, inwencji i bardzo prymitywnym, stereotypowym sposobem zabawy. Niekiedy zdarza się, że u głuptaków występują zdolności specjalne, jak np. dobry słuch i łatwość wiernego odtwarzania melodii. W przypadkach tych rodzice przypuszczają często, że upośledzenie dziecka świadczy jedynie o nierównomierności jego rozwoju i utrzymują się w przekonaniu, że dziecko jest normalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.