Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

GOLDSTEIN I STRUKTURA ORGANIZMU CZ. II

Goldstein wprowadza rozróżnienie między figurami naturalnymi, które są funkcjonalnie osadzone w tle, obejmującym całość organizmu, a figurami nienaturalnymi, które wyizolowały się z całego organizmu i których tło jest również izolowaną częścią organizmu. Te nienaturalne figury są wytworem traumatycznych zdarzeń, a także wielokrotnego ćwiczenia w warunkach, które są pozbawione znaczenia dla danej osoby. Goldstein jest przekonany, że wiele eksperymentów psychologicznych, mają cych na celu badanie wyizolowanych związków bodziec – reakcja, ma niewiele (lub nic) wspólnego z naturalnym zachowaniem organizmu, że wobec tego eksperymenty te dostarczają niewiele użytecznej wiedzy o prawach, zgodnie z którymi ten organizm funkcjonuje.

Za pomocą jakich kryteriów można odróżnić naturalną, „osadzoną” (embedded) figurę od figury nienaturalnej, wyizolowanej? Goldstein stwierdza, że figura jest naturalna, jeśli reprezentuje jakąś preferencję ze strony danej osoby i jeśli wywołane zachowanie jest zorganizowane, elastyczne i stosowne do sytuacji. Jest nienaturalna, jeśli reprezentuje zadanie narzucone danej osobie i jeśli wynikające stąd zachowanie jest sztywne i mechaniczne. Osoba pogrążona w głębokim transie hipnotycznym, która wykonuje różne czynności pod wpływem sugestii hipnotyzera, często zachowuje się nienaturalnie, ponieważ stan dysocjacji, jakim jest hipnoza, odcina zachowanie tej osoby od jej normalnej osobowości. Czynności te nie reprezentują preferencji tej osoby, lecz preferencje hipnotyzera i często są całkowicie niedostosowane do sytuacji. Badany jest raczej automatem niż osobą. Gdy małe dziecko, które nauczono słów piosenki, śpiewa je nie wiedząc, co śpiewa, jest to przykład tego rodzaju automatycznego zachowania, które Goldstein określa jako figurę nienaturalną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.