Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

GRUPA SPOŁECZNA

Nasze poprzednie rozważania wprowadziły nas w strukturę pewnej formy życia grupowego. Czy pozwalają one nam już wypowiedzieć się na temat, czym jest grupa ,,w ogóle”? Sądzimy, że nie. Można by to zrobić jedynie w tym wypadku, jeżeli się bardzo zacieśni zakres tego pojęcia. Są różne rodzaje grup i każdy z nich dopiero dopuszcza ściślejsze określenie. Stwierdzić, co musi tkwić w każdej grupie jako składnik nieodzowny, nie da się bez takiego sztucznego zacieśnienia. Możemy więc chyba tylko powiedzieć:

Obserwacja potoczna poucza nas, że ludzie zajmujący wspólne terytorium wchodzą ze sobą w różnego rodzaju kontakty i że wytwarzają się pomiędzy nimi różnego rodzaju stosunki, co w rezultacie daje pewną łączność (więź) zespalającą ich ze sobą. Owe kontakty i stosunki mogą być najróżnorodniejszego rodzaju. W odróżnieniu od zbiorowisk zwierzęcych ludzie skłonni są dążyć do porozumienia się ze sobą, którego najprostszym narzędziem jest mowa (łącznie z gestami). Warunkiem rozmowy jest oczywiście możność spotykania się „twarzą w twarz” (a przecież telefon!), tak charakterystycznego dla typowych ludzkich kontaktów. Mowa poza intencją porozumienia daje mimowolny wyraz emocjonalnym przeżyciom między jednostkowym. Psychiczne kontakty ludzi znajdują oczywiście swoje ujście i swój wyraz w innych jeszcze objawach i symptomach, które są interpretowane przez kontaktujących się ze sobą. Zbiór ludzi związanych tego rodzaju więzią może mieć zasięg bardzo różny, który jednak nie może przekraczać pewnych granic, jeżeli stosunki wiążące ze sobą członków zbioru mają być bliskie. Można by nawet sformułować rodzaj przybliżonego prawa: im ściślejsza więź społeczna, tym mniejsza jest ilość jednostek, którą ona z d oł a ogarnąć. Powyższe względy, do których przyłączają się z reguły pewne czynniki zewnętrzne (np. ograniczony obszar przestrzenny), decydują o tym, że kontaktujący ze sobą ludzie tworzą zbiory czy kręgi mniej lub więcej zamknięte, oddzielające się od zbiorów innych (zjawisko bariery społecznej). Zbiory takie nazywane bywają najczęściej grupami w ściślejszym tego słowa znaczeniu. Zachodzące w takim zbiorze kontakty społeczne znajdują swój wyraz czy swoje odbicie w pewnych przepisach, regułach społecznych o charakterze obiektywnym, przy czym jednak to odwzorowanie nie jest ścisłe. Realizuje się tu zasada, iż różne psychiczne przeżycia wiążące ze sobą członków społeczeństwa ludzkiego kondensują się niejako czy też krystalizują w postaci pewnych społecznych form, norm i przepisów. One to tworzą „socjologiczny” charakter grupy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.