Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Kontrast pomiędzy stanowiskami Freuda i Lewina

Kontrast między stanowiskami teoretycznymi Freuda i Lewina stanowi dobry przykład różnic między teoretykami osobowości pod względem nacisku, jaki kładą oni na czynniki działające obecnie bądź też na zdarzenia, które zaszły we wczesnym okresie rozwoju. Podejście Eriksona, teoria bodźca – reakcji Millera i Dollarda, personologia Murraya i teoria interpersonalna Sullivana przypominają teorię Freuda tym, że podkreślają znaczenie wczesnych doświadczeń, podczas gdy teorie Allporta i Rogersa oraz teorie egzystencjalne uwydatniają rolę teraźniejszości, podobnie jak koncepcja Lewina. Rzeczywiste i ważne różnice teoretyczne są tu czasami ukryte wskutek implikacji, że teoretycy, którzy kładą nacisk na wczesne doświadczenia, czynią tak jedynie z powodu fascynacji historią czy przeszłością, a nie ze względu na wartość prognostyczną lub aktualne znaczenie tych doświadczeń. Obrońcy ważności teraźniejszości utrzymują, że przeszłość może wywierać wpływ jedynie za pośrednictwem czynników działających obecnie. Jeśli więc w pełni rozumiemy teraźniejszość, nie ma potrzeby zajmować się przeszłością.

W gruncie rzeczy nie ma prawdziwej rozbieżności poglądów co do tego, że przeszłość wpływa na teraźniejszość tylko poprzez działanie obecnych czynników, sił czy atrybutów (pojęć, archetypów, wspomnień, dyspozycji). Ci, którzy podkreślają doniosłe znaczenie minionych zdarzeń, utrzymują jednak, że znajomość przeszłości jest niezbędna dla zrozumienia przebiegu rozwoju, a także dla uzyskania informacji o siłach działających w teraźniejszości. Główny spór między tymi dwoma obozami teoretycznymi koncentruje się wokół zagadnienia, czy czynniki wpływające na teraźniejsze zachowanie można określić zadowalająco na podstawie analizy tego zachowania, czy też wiedza o dawnych wydarzeniach może dostarczać szczególnych informacji o decydującym znaczeniu. W odniesieniu do tej kwestii stanowiska teoretyków osobowości wydają się podzielone dość równo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.