Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

LEWIN I STRUKTURA OSOBOWOŚCI

Pierwszym krokiem do zdefiniowania osoby jako pojęcia strukturalnego jest przedstawienie jej (lub jego) jako odrębnej całości oddzielonej od wszystkiego innego na świecie. Tego wyodrębnienia można dokonać za pomocą słów, jak w definicjach słownikowych (na przykład „osoba jest to indywidualna istota ludzka” – Webster), lub przez sporządzenie przestrzennej reprezentacji osoby. Ponieważ reprezentacje przestrzenne mogą być analizowane matematycznie, a zwykłe definicje słowne – nie, przeto swe pojęcia strukturalne Lewin woli definiować przestrzennie. W ten sposób Lewin stara się zmatematyzować swe pojęcia od samego początku. Ważną zaletą tego typu strategii naukowej jest – według Lewina – to, że reprezentacje matematyczne wymagają ścisłego sformułowania, podczas gdy definicje słowne częściej bywają niedokładne i wieloznaczne.

Ponadto z reprezentacji matematycznych można, dokonując na nich różnych operacji matematycznych, uzyskać ważne informacje. Można wyliczać niewiadome, układać w racjonalny sposób równania wiążące różne pojęcia oraz formułować zależności funkcjonalne. Słowa natomiast prowadzą tylko do innych słów. Matematyka, przypomina Lewin, jest właściwym językiem dyskursu naukowego, aczkolwiek ten rodzaj matematyki, jakim posługuje się Lewin w celu uzyskania reprezentacji pojęć psychologicznych, nie jest znany większości ludzi. Matematyka stosowana przez Lewina ma charakter niemetryczny i opisuje relacje przestrzenne w kategoriach innych niż euklidesowe. Jest to w zasadzie matematyka służąca do opisywania wzajemnych związków i połączeń między obszarami przestrzennymi bez uwzględniania ich wielkości czy kształtu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.