Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Metoda analizy dyskryminacyjnej

Innym pytaniem, dla którego wyjaśnienia rozpatrywane podejście syntetyczne może okazać się produktywne, jest pytanie o strukturę syndromów indywidualnych cech typologicznych związanych z określonymi właściwościami układu nerwowego.

Kompleksowe badanie jednych i tych samych osób przy uwzględnieniu możliwie jak najszerszej skali cech indywidualnych, pozwala badać wpływ tej czy innej właściwości układu nerwowego nie tylko na oddzielne funkcje i procesy psychiczne, ale także na ich związki, na całkowite „układy”. W tym kierunku została przeprowadzona analiza materiału we wspomnianym wyżej zbiorowym badaniu, w którym zestawiono trzy grupy cech indywidualnych ze wskaźnikami siły układu nerwowego: reakcje wegetatywne (puls, oddech, ciśnienie krwi i inne), reakcje chro- nometryczne (błędy przeceniania lub niedoceniania przy różnych formach odzwierciedlania interwałów czasowych) i produktywności działania przy wykonywaniu zadań percepcyjnych lub pamięciowych (tekst na odszukiwanie liczb z przeniesieniem, próba korekcyjna itp.). Zestawienia dokonano przez porównanie średnich wartości dla każdego wskaźnika w dwóch grupach badanych: zaliczonych do „silnego” i „słabego” typu układu nerwowego (tab. 1). Podział na „silnych” i „słabych” został przeprowadzony na podstawie wskaźników: zmiany pobudliwości w strukturze aktu ruchowego i przejawiania się prawa siły.

Jak wynika z tabeli 1, statystycznie istotne różnice między wartością oddzielnych wskaźników u „silnych” (16 osób) i „słabych” (15 osób) badanych, wystąpiły tylko w najbardziej bezpośrednich przejawach siły układu nerwowego. We wszystkich innych wskaźnikach, z wyjątkiem dwóch, różnice te są nieistotne.

Zupełnie inne rezultaty otrzymano przez porównanie „silnych” i „słabych” nie w zakresie oddzielonych objawów, a ich kompleksów. Przy użyciu metod analizy dyskryminacyjnej, opracowanych w Ośrodku Obliczeniowym Uniwersytetu Leningradzkiego pod kierownictwem O. M. Kalinina (praca w druku), zebraliśmy pewną liczbę cech, na podstawie ich charakterystyk statystycznych, w jedną ogólną cechę, która okazała się dyskryminantą. Różnica

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.