Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Młodszy wiek szkolny – dalszy opis

W polskim ustroju szkolnym dzieci rozpoczynają systematyczną naukę v/ wieku 7 lat i ten rok uważany jest za granicę dzielącą okres przedszkolny od nowego doniosłego stadium ich rozwoju. Granica ta jednak jest umowna i ruchoma. W szeregu krajów o odmiennych ustrojach szkolnych i zróżnicowanych poglądach na zjawisko dojrzałości szkolnej u dzieci linia podziału między tymi okresami przebiega inaczej. Waha się ona przeciętnie w obrębie dwu lat życia.

Ponadto, w jednym i tym samym kraju istnieją wahania odnośnie do tzw. wieku metrykalnego (inaczej chronologicznego) wymaganego przy zapisie dziecka do szkoły. W ustawodawstwie polskim stwierdza się: „W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych fizycznym i umysłowym rozwojem dziecka może być udzielone zezwolenie na rozpoczęcie wypełniania obowiązku szkolnego o jeden rok wcześniej lub o jeden rok póź- mej” -.

Rozporządzenie to słusznie, z psychologicznego punktu widzenia, wprowadziło jako istotne kryterium, decydujące o włączeniu do szkoły dziecka o rok młodszego, niż przewiduje ogólna zasada (lub odroczenie obowiązku szkolnego o rok) – poziom jego psychofizycznego rozwoju. Odzwierciedla ono rzeczywisty stan nierówności rozwojowych w grupach dzieci stojących u progu szkoły, z tym iż przyspieszenie rozwoju u jednych, a niedobory u innych dzieci 6-, 7-letnich sięgają nie tylko 1-2 lat, ale nawet niekiedy 3 i 4 lat w stosunku do normy ustalonej dla tego wieku (Słyszo- wa, 1974). Poziom więc ogólnego rozwoju dzieci oraz stopień ich dojrzałości do podjęcia nauki w szkole są bardzo nierówne i zjawisko to obserwuje się w skali światowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.