Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Młodzież

Używanie terminów tego rodzaju, jak: „pokwitanie”, „faza pubertalna”, „pubescencja”, oznaczających dojrzewanie płciowe, i związane z tym nazywanie całego okresu życia od 12 do 18 lat „okresem dojrzewania”, jak to widzieliśmy w dawnych podziałach polskich, pochodziło od psychologów, którzy pozostawali pod silnym wpływem nauk biologicznych i w sposób jednostronny dopatrywali się głównego źródła wszelkich przemian tego okresu w dojrzewaniu płciowym (por. punkt 2 tego podrozdziału). Dziś nie ulega wątpliwości, że dojrzewanie biologiczne stanowi wprawdzie niezmiernie ważny, ale nie jedyny i najważniejszy element rozwoju ogólnego. Jak słusznie akcentuje w swej propozycji M. Przełącznikową, odcinając się zdeęydowanie od czysto biologicznych ujęć dawnej psychologii, dojrzewanie biologiczne nie wyczerpuje zagadnienia przemian w omawianym okresie, który jest przede wszystkim okresem dorastania społecznego’. Zwracają na to uwagę także psychologowie radzieccy, którzy odrzucają biologistyczne podejście i związaną z nim terminologię, wiążą natomiast rozwój w omawianym okresie przede wszystkim z dorastaniem społecznym i główną działalnością młodzieży w tym wieku, tj. z pracą szkolną, Również współczesna psychologia amerykańska unika w stosowanej periodyzacji nazw podkreślających dojrzewanie biologiczne i nawet w stosunku do wcześniejszych faz tego okresu posługuje się terminem adolescence, co oznacza wzrastanie w dziedzinie fizycznej i psychicznej oraz stopniowe osiąganie pełnej dorosłości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.