Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

MOTYWACJA U LUDZI STARSZYCH

Ludzie starsi łatwiej rezygnują z rozwiązywania problemu, ponieważ pracują wolniej i gorzej pokonują trudności. Łatwiej również zadowala ich rozwiązanie przybliżone. Przyczyną takiego zachowania się nie musi być brak motywacji, bowiem nie trudno wykazać, że wydajność umysłowa ludzi starszych nie osiąga poziomu ludzi młodszych nawet wtedy, gdy ich pracy nie stawia się ograniczeń czasowych. Co więcej, przy testach polegających na sortowaniu, wydajność jest początkowo wysoka, a następnie gwałtownie spada. Przedłużenie czasu wykonywania zadania tylko nieznacznie wpływa na ogólny wynik nawet u osób dobrze motywowanych i wytrwałych. Nie chcemy przez to powiedzieć, że wiek nie wpływa na motywację, zakładając nawet, że rozróżniamy z jednej strony wpływ krótkotrwałych intencji, a z drugiej dalekosiężne cele i wartości. Na inne rodzaje zachowania się mogą wpływać zmiany w motywacji zachodzące wraz z wiekiem. Problem ten wymaga podjęcia w przyszłości dalszych badań. Ponieważ osoby badane zwykle zgłaszają się same, nieprawdopodobne jest, aby motywacja wyznaczała granice osiągnięć umysłowych (przynajmniej u ludzi starszych w pełni sprawnych i dobrze przystosowanych). Zachęta i inne właściwie stosowane bodźce mogą nieco wpływać na podniesienie poziomu działania, ale wpływ ten jest słabszy niż u ludzi młodszych. Jest to zgodne z faktem, że różnica między optymalną i maksymalną wydajnością jest większa u ludzi młodszych. Osłabienie motywacji obniża poziom wykonania pracy. A zatem, jeśli zarówno motywacja, jak i zdolności słabną z wiekiem, można zadać pytanie, która z tych cech jako pierwsza osiąga dolną granicę? Motywacja i zdolności wzajemnie na siebie oddziałują. Wśród ludzi o wysokich kwalifikacjach zgłaszających się do badań dobrowolnie (a tacy zwykle biorą udział w badaniach), motywacja jest wysoka w stosunku do zdolności, natomiast u ludzi wyznaczonych do badań słaba motywacja może obniżać poziom wykonania zadań. Niestety, psychologowie nie potrafią mierzyć popędów z dokładnością i obiektywizmem choćby zbliżonym do pomiarów innych aspektów działania ludzi. Problem wpływu wieku na motywację pozostanie zatem jeszcze przez pewien czas niedość ściśle zbadany.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.