Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Motywy socjalne w procesie uczenia się dziecka

Zmniejszanie się postaw sprzecznych (deklarowany motyw niezgodny z ujawniającym się w- działaniu) wskazuje na dynamizowanie się postaw z jednej strony, z drugiej zaś – na wzrost uświadomienia sobie przez uczniów treści motywów. Potwierdziła to analiza danych w zakresie motywowania przez uczniów swoich postaw. Pozostaje to w związku z rozwojem sfery intelektualnej, uczuciowo-społecznej i całej osobowości dziecka w wieku 7-11 lat.

Drugą tendencją rozwojową motywacji dzieci w stosunku do uczenia się i nauki szkolnej jest narastanie w ciągu tego okresu i silna przewaga przy jego końcu motywów socjalnych, których źródłem jest otaczająca dziecko rzeczywistość społeczna, nad motywami, których źródłem jest uczenie się i zdobywanie wiedzy.

Ilustrują to wyraźnie dane liczbowe, obliczone w stosunku do wszystkich motywów, jakie wystąpiły w kl. V (Gruszczyńska). Motywy, których treść stanowiły zainteresowania, chęć poznania i zdobycia wiedzy, wystąpiły w 7,65%, uzasadnienia natury społecznej wynosiły 82,70%, motywy inne – 9,65%. Zbieżne to jest z wypowiedzią J. S. Brunera o różnych, a w istocie swej w przeważającej mierze społecznych źródłach dziecięcej motywacji do uczenia się i o trudnościach, jakich doświadczają wychowawcy i nauczyciele pragnący wzniecić w młodych umysłach zainteresowanie dla „świata myśli”. Społeczny charakter miała motywacja dzieci rozpoczynających naukę, ukształtowana przez ich dom rodzinny i przedszkole, choć żywe zainteresowanie dla otoczenia i chęć poznania „świata rzeczy” niewątpliwie cechuje siedmiolatków. Wzmacnia też społeczny kierunek rozwoju motywacji do uczenia się stałe poddawanie ocenie efektów pracy szkolnej uczniów, tak w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym. Zwrot ku wiedzy i uczeniu się, dawanie wyrazu zainteresowaniom poznawczym zaobserwowaliśmy w kl. VI (19,65%), w jeszcze większej mierze wystąpiły te zjawiska w kl. VIII (21,62%). Odpowiednio zmniejszyła się liczba motywów socjalnych podawanych przez uczniów tych klas, choć nadal zdecydowanie przeważały nad motywami, których źródłem jest zainteresowanie poznawcze i chęć zdobycia wiedzy albo przyjemność, jaką daje sam proces uczenia się. Jednakże tendencja wzrostowa zainteresowań poznawczych w końcowej fazie młodszego wieku szkolnego, a szczególnie narastanie ich w średnim wieku szkolnym istnieje, objawiając się m.in. w wybiórczym traktowaniu różnych dziedzin wiedzy (przedmiotów szkolnych), a także w dążeniu do samodzielnego jej poszukiwania. Oznacza to u dzieci stopniowy wzrost osobistego znaczenia nauki jako procesu zdobywania wiedzy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.