Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Ocena zachowań emocjonalnych

Punktem wyjścia do pomiąru i oceny emocjonalnych zachowań uczniów są nasze cele emocjonalne. Na początku tego rozdziału, a także w rozdziale 3., omawialiśmy rolę celów dydaktycznych przed rozpoczęciem nauczania, w trakcie tego procesu i po jego zakończeniu. W tym miejscu musimy uchwycić specyficzny sens przytoczonych tam argumentów w odniesieniu do pomiaru i oceny emocjonalnych zachowań uczniów. Argumenty te w istocie sprowadzają się do tego, że jeśli emocjonalny rozwój uczniów jest przedmiotem naszej nauczycielskiej troski, to musimy precyzyjnie sformułować cele emocjonalne, musimy uczyć z nastawieniem na ich realizację i musimy również ocenić skuteczność naszych wysiłków.

We wcześniejszych rozdziałach uczyliśmy się formułować na piśmie specyficzne cele nauczania (opis zadania) w sferze emocjonalnej i analizować je (analiza zadania) pod kątem ich realizacji w procesie dydaktycznym.

Dalej, na podstawie kilku przykładów wyrobiliśmy sobie pewne pojęcie o nauczaniu z nastawieniem na cele emocjonalne i, jak wskazuje Bloom, pozostaje nam teraz opracowanie pewnych metod oceny naszych wyników w tej dziedzinie. Aby to się nam udało, musimy przypomnieć, że zbieranie informacji oceniających służy prognozie, selekcji i korekcie, gdyż odnosi się to w pełni również do celów emocjonalnych. Przy tym, trzeba stale pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku chodzi tu o udoskonalenie procesu uczenia się i nauczania. Warto może szczególnie podkreślić fakt, że ocena celów emocjonalnych w ramach nauki szkolnej powinna służyć przede wszystkim uzyskaniu informacji zwrotnej, którą można będzie następnie wykorzystać do wprowadzenia zmian w nauczaniu zarówno przy podejściu grupowym, jak i indywidualnym. Takie ujęcie sugeruje stosowanie metod prowadzących do oceny kształtującej i sumarycznej, czyli nastawienie raczej na rozwój emocjonalnych zachowań uczniów, niż na ich klasyfikację za pomocą stopni.

Z chwilą, gdy precyzyjnie i szczegółowo sformułujemy nasze cele emocjonalne, mamy do dyspozycji kilka metod oceny rozwoju emocjonalnego prowadzących do uzyskania informacji, które mogą spełniać funkcje kształtujące. Jak pamiętamy z rozdziału 3. dla sfery emocjonalnej proponuje przydatny sposób opisu celów emocjonalnych w porządku hierarchicznym: 1) recepcja lub uwaga, 2) reagowanie, 3) wartościowanie, 4) organizowanie i 5) charakteryzowanie. (Rzuć okiem na tabelę 3-7 z rozdziału 3., ponieważ ?łalsza analiza metod oceny celów emocjonalnych oparta jest na klasyfikacji Krathwohla.) Ustaliwszy cele emocjonalne, możemy ocenić skuteczność ich realizacji w naszej pracy nauczycielskiej za pomocą takich metod jak: 1) nieformalne codzienne obserwacje zachowania ucznia, które można sobie ułatwić posługując się arkuszem realizacji celów, 2) ustrukturalizowane lub nieustruktu- ralizowane wywiady, rozmowy indywidualne lub dyskusje grupowe i 3) pisemne ankiety zawierające pozycje z odpowiedziami do wyboru, zdania niedokończone, historyjki czy sytuacje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.