Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

ODDZIAŁYWANIA (INTERAKCJE) MIĘDZYOSOBNICZE CZ. II

Od oddziaływań trudno jest jednak nieraz oddzielić to, co określamy raczej jako stosunki międzyosobnicze. Wzajemny stosunek danych jednostek znajduje swój wyraz ostateczny zawsze w pewnych oddziaływaniach, i na odwrót – wzajemne oddziaływanie jednostek wiedzie do formowania się pewnych, wzajemnych stosunków. W konkretnych wypadkach trudno więc jest oddzielić od siebie te obydwie społeczne kategorie. Niemniej jednak, w pewnych przypadkach jest rzeczą bardziej naturalną mówić o jednej z nich, a w innych – o drugiej. Wobec tego postąpimy w ten sposób, iż najpierw damy krótkie zestawienie podstawowych mechanizmów oddziaływania człowieka na człowieka, a następnie dokonamy krótkiego przeglądu zasadniczych międzyosobniczych stosunków. Będziemy przy tym trzymać się jeszcze jednej reguły. Istnieją pewne rodzaje oddziaływań międzyludzkich, które jakkolwiek związane istotnie z bytem szerszej grupy społecznej, mogą być jednak pomyślane jako ograniczone do dyady, a więc do pary obcujących ze sobą ludzi, przy czym dyada – jak wiadomo – nie jest jeszcze grupą w ciaśniejszym ujęciu. Można wyjaśnić i zrozumieć istotę tego rodzaju interakcji operując dyadą. Tak np. sugestia jest oddziaływaniem społecznym, które wystąpić może w całej pełni już przy obcowaniu dwóch ludzi, z których jeden sugeruje, a drugi ulega sugestii. Bywają jednak i takie formy oddziaływania, przy których niezbędna jest obecność większej ilości jednostek. Wchodzą tu W grę przypadki tak zwanego oddziaływania grupy na jednostkę albo jednostki na grupę. Taka prymitywna forma oddziaływania na jednostkę, jak np. darzenie jej za jakiś jej wyczyn oklaskami, wymaga istnienia oklaskującej publiczności. Publiczność zaś złożona z jednej tylko osoby nie jest publicznością prawdziwą.

Otóż omawiając oddziaływania międzyosobnicze zaczniemy od oddziaływań możliwych do realizacji w dyadzie, a następnie dopiero przejdziemy do ‚tych form oddziaływania, które wymagają uczestnictwa większej ilości osób.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.