Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

ODRUCHY WARUNKOWE

Dużo uwagi poświęcono najwcześniejszym przejawom uczenia się w rozwoju osobnika. Badacze nie ograniczają swego zainteresowania do okresu postnatalnego i szukając odpowiedzi na pytanie, kiedy tworzą się pierwsze odruchy warunkowe, zajmują się również płodem.

Przeprowadzenie badania płodu w łonie matki jest ze zrozumiałych względów bardzo trudne: arsenał bodźców możliwych do stosowania jest ograniczony, niełatwo też rejestrować reakcje. Próby są jednak czynione i Spelt (1938, 1948) uzyskiwał reakcje warunkowe u płodu w wieku 6V2 – 8V2 miesiąca. Jako bodziec bezwarunkowy stosował on głośny hałas wywołujący reakcję ruchową, tzw. wzdrygnięcie się, jako bodziec warunkowy – dotykową wibrację brzucha matki. Po pewnej liczbie połączeń obydwu bodźców reakcja ruchowa płodu występowała na sam bodziec warunkowy.

Ze względu na trudności metodyczne, zagadnienie to nie jest dotychczas dostatecznie zbadane (Kasatkin, 1951: Stevens, 1951), problem wytwarzania się odruchów warunkowych u płodu pozostaje otwarty i wydaje się, że istotny postęp w badaniach mogą spowodować jedynie nowe koncepcje eksperymentalne.

Na uwagę zasługuje fakt wczesnego wytwarzania się odruchów wa- 90 runkowych u wcześniaków. Aczkolwiek wysuwane są zastrzeżenia dotyczące zbyt pochopnie formułowanych uogólnień (Stevenson) zdaje się nie ulegać wątpliwości, że odruchy te pojawiają się niekiedy przed datą prawidłowego zakończenia ciąży. Stwierdzenia takiego należałoby oczekiwać, jeśli istnieją możliwości wytwarzania się odruchów warunkowych u płodu. Jeśli zaś odruchy warunkowe nie wytwarzają się w okresie prenatalnym, to znaczy, że w.pływ czynników środowiskowych decyduje w tym względzie, co może wiązać się z szybciej dokonującą się myelinizacją włókien nerwowych w następstwie bardziej intensywnego pobudzenia (Kolcowa, 1958). W zestawieniu z tym stwierdzeniem należy odnotować jednak wyniki badań porównawczych wcześniaków i normalnie urodzonych dzieci, wskazujące, że nie ma różnic w rozwoju procesów nerwowych, jeśli się liczy wiek od chwili zapłodnienia, co znaczyłoby, że wcześniactwo nie przyspiesza rozwoju dziecka (Janosz, 1959).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.