Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Odwzorowanie psychotycznego zachowania

Na podstawie wstępnych badań Sheldon oczekiwał jedynie umiarkowanych korelacji między tymi dwoma zbiorami zmiennych i rzeczywiście takie korelacje otrzymano. Na ogól wyniki te potwierdzają istnienie oczekiwanych związków, aczkolwiek spośród dziewięciu korelacji trzy miały znak inny, niż przewidywano przed badaniem. Jednakże korelacje między pierwszym, drugim i trzecim komponentem ciała a odpowiadającymi im komponentami psychiatrycznymi były dodatnie i umiarkowanie wysokie. Wyniki te zdają się implikować, że między rozpoznaniem psychiat- rycznym a typem somatycznym istnieje wyraźny związek, aczkolwiek charakter tego związku wydaje się nieco bardziej złożony niż w wypadku zależności między budową ciała a temperamentem.

Sheldon sugeruje, że komponenty wprowadzone przez niego w celu odwzorowania psychotycznego zachowania mają swe odpowiedniki w mniej poważnych formach złego przystosowania, a nawet mogą znaleźć odbicie w nietypowej czy wyższej formie przystosowania. Rozważa więc hipotetycznie, w jaki sposób różne rodzaje wyjątkowych osiągnięć można uważać za reprezentujące niezwykle bogaty rozwój możliwości zawartych w różnych układach komponentów psychiatrycznych. Komponenty te uważa się za uzupełnienie ocen typu somatycznego i temperamentu, pozwalające rozszerzyć nieco zakres zachowań, które mogą być adekwatnie reprezentowane przez tamte komponenty. Sheldon jest przekonany o tym, że przyjęte metody diagnozy psychiatrycznej mogą w końcu ustąpić miejsca metodzie opisu i klasyfikacji opartej w większym stopniu na technikach obiektywnych z Wykonaniowym Testem Określania Typu Somatycznego (Somatotype Performance Test) włącznie. Ten ogólny punkt widzenia został dokładniej opracowany w późniejszym artykule Sheldona, napisanym wspólnie z Lewisem i Tenneyem (1969), w którym przedstawiono także nieco dodatkowych wyników badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.