Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

OPÓŹNIENIE ROZWOJU RUCHOWEGO

Zdarza się, że opóźnienie rozwoju ruchowego zaznacza się już w pierwszych tygodniach życia dziecka i spowodowane jest najprawdopodobniej niedojrzałością bądź też mikrouszkodzeniami układu piramidowego lub pozapiramidowego powstałymi w okresie płodowym czy też okołoporodowym: znane Są jednak również i takie przypadki, w których w początkowych miesiącach, a nawet latach życia dziecka nie stwierdza się poważniejszych odchyleń od normy w zakresie jego rozwoju ruchowego, a zaczynają się one pojawiać dopiero w wieku poniemowlęcym bądź przedszkolnym.

Opóźnienie rozwoju ruchowego może mieć przebieg dwojaki: może mianowicie wyrównywać się w ciągu kilku czy kilkunastu lat życia dziecka, może jednak również przetrwać aż do wieku dojrzałego, pozostawiając ślady na całe życie. Decyduje o tym zarówno stopień opóźnienia rozwoju ruchowego, jak i rodzaj wychowawczego oddziaływania na dziecko.

Opóźnienie ruchowe u dziecka może się wiązać z całokształtem jego rozwojowego opóźnienia – będziemy mieć wtedy do czynienia z tzw. ogólnym niedorozwojem psychoruchowym. Czasem jednak niedorozwój ruchowy występuje u dzieci o Zupełnie prawidłowym, a niekiedy nawet ponadprzeciętnym rozwoju umysłowym. Takie przypadki odpowiadać będą ogólnej formule WR < WŻ lub WR WŻ.

Zestawiając wiek motorycznego rozwoju dziecka (WM) z wiekiem jego inteligencji (WI), możemy cząstkowe (parcjalne) opóźnienie motorycz- ne wyrazić formułą WM < WI.

Gdy opóźnienie rozwoju ruchowego dziecka jest poważne, mówimy o niedorozwoju ruchowym, zwanym inaczej ruchowym debilizmem. Zaburzenie to zostało po raz pierwszy opisane w 1907 r. przez E. D u p r ć, a najnowsze prace tylko niewiele dorzuciły do obrazu podanego przez tego autora.

Poza ogólnym opóźnieniem ruchowej sprawności, które może (w zależności od wieku dziecka) dochodzić do kilku lat (np. WM = WŻ – 4) , wymienia się zazwyczaj dwa objawy charakterystyczne dla tego zaburzenia, a mianowicie: par atonię i synkinezje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.