Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Podstawowe założenia dotyczące uczniów

Teraz, kiedy masz już pewne ogólne pojęcie o tym, co oznacza uczenie się opanowywania, zapoznamy się bliżej z podstawowymi założeniami, na których opiera się ta metoda i zobaczymy, w jaki sposób moglibyśmy się nią posługiwać. Jedno z pierwszych założeń głosi, że większość uczniów może opanować to, czego musimy ich uczyć, i że naszym obowiązkiem…
Czytaj więcej...

ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ

Zmiany społeczne zachodzą również w wyniku dyfuzji - przenikania cech kulturowych z jednego społeczeństwa do innego. Dyfuzja jest możliwa dzięki migracji, handlowi i podróżom między różnymi społeczeństwami. Może być również skutkiem…

Młodszy wiek szkolny – dalszy opis

W polskim ustroju szkolnym dzieci rozpoczynają systematyczną naukę v/ wieku 7 lat i ten rok uważany jest za granicę dzielącą okres przedszkolny od nowego doniosłego stadium ich rozwoju. Granica ta jednak jest umowna i ruchoma. W szeregu…

Badania siły układu nerwowego

Jak wynika z wielu badań, szereg cech organizmu - nawet bezpośrednio zależnych od ośrodkowego układu nerwowego - nie różnicuje jednostek o odmiennych właściwościach procesów nerwowych. Badania I. M. Paleja i jego współpracowników wykazały,…

PORTRET QUASI-KLINICZNY CZ. II

Chociaż generalna koncepcja człowieka stworzona przez psychoanalityków jest mi obca, doceniam pewne ich osiągnięcia. Najważniejszym z nich jest poznanie procesu socjalizacji. Wykazali oni, że środowisko społeczne i kultura odgrywają…

Odwzorowanie psychotycznego zachowania

Na podstawie wstępnych badań Sheldon oczekiwał jedynie umiarkowanych korelacji między tymi dwoma zbiorami zmiennych i rzeczywiście takie korelacje otrzymano. Na ogól wyniki te potwierdzają istnienie oczekiwanych związków, aczkolwiek…

Dzieci a metoda Montessori

Dziecko może pracować bądź na stole, bądź na kocu, na podłodze - w zależności od tego, gdzie mu wygodniej. Dzieci nie pracują przy półkach ani na półkach, ponieważ ich obecność w tym miejscu utrudniałaby dostęp do materiałów innym…

Termin „uczenie się”

Krańcowo odmienne stanowisko zajmują ci autorzy, którzy terminu „uczenie się” używają tylko w odniesieniu do człowieka, a ponadto ograniczają jego zakres do tych rodzajów działalności, którym towarzyszy zamierzenie osiągnięcia określonego…

SEKTORY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Nowoczesna gospodarka to złożona instytucja. Ogólnie rzecz biorąc, składa się ona z trzech sektorów, z których każdy określany jest przez typ swej głównej działalności gospodarczej. Wszystkie te sektory są niezbędne w gospodarce, ale…