Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Termin „uczenie się”

Krańcowo odmienne stanowisko zajmują ci autorzy, którzy terminu „uczenie się” używają tylko w odniesieniu do człowieka, a ponadto ograniczają jego zakres do tych rodzajów działalności, którym towarzyszy zamierzenie osiągnięcia określonego celu. Traktują oni uczenie się jako działalność świadomą, właściwą tylko człowiekowi. Czynią to niekiedy…
Czytaj więcej...

SEKTORY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Nowoczesna gospodarka to złożona instytucja. Ogólnie rzecz biorąc, składa się ona z trzech sektorów, z których każdy określany jest przez typ swej głównej działalności gospodarczej. Wszystkie te sektory są niezbędne w gospodarce, ale…

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Studia są często podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnym świecie: zapewniają dostęp do lepszych zawodów, wyższych zarobków oraz zapoznają z szerokim wyborem tematów kulturalnych.

Krytyka koncepcji niepowtarzalności

Sam Allport wielokrotnie stwierdzał, że nie neguje doniosłego znaczenia motywów biologicznych czy nieświadomych, lecz pragnie przyznać właściwe miejsce roli uspołecznionych motywów i racjonalnych procesów, która -jego zdaniem - w…

Głuptactwo

Zdolność wytwarzania pobudzeniowych i hamulcowych odruchów warunkowych jest u głuptaków znacznie osłabiona. Cechą charakterystyczną jest znaczne upośledzenie myślenia i mowy, duża sugestyw- ność i brak krytycyzmu. Głuptacy zdolni są…

Prawdziwość tezy Dollarda

Trzeba stwierdzić, iż odrzucając wrodzone mechanizmy, psychologia społeczna coraz bardziej uświadamia sobie konieczność wytłumaczenia nie dających się zaprzeczyć faktów pomocy z jednej, a konfliktów z drugiej strony w sposób zgodny z…

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Chrześcijaństwo jest najszerzej praktykowaną religią świata. Około miliarda osób (20% ludności świata) uznaje się za chrześcijan, a ponad połowa z nich to katolicy. Główną prawdą wiary chrześcijańskiej jest przekonanie o boskości Jezusa…