Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Problem kształtowania się słuchu muzycznego

Ograniczyliśmy nasze zadanie jeszcze bardziej. Badania skoncentrowaliśmy na problemie kształtowania się wyłącznie słuchu muzycznego. I znów nie rozpatrywaliśmy ogółu zagadnień związanych z tym problemem. Wybraliśmy wprawdzie tylko jeden, ale decydujący element: zdolność do wyodrębnienia podstawowej wysokości dźwięków. Uwzględniliśmy również fakt,…
Czytaj więcej...

OPÓŹNIENIE ROZWOJU RUCHOWEGO

Zdarza się, że opóźnienie rozwoju ruchowego zaznacza się już w pierwszych tygodniach życia dziecka i spowodowane jest najprawdopodobniej niedojrzałością bądź też mikrouszkodzeniami układu piramidowego lub pozapiramidowego powstałymi w…

Ocena zachowań emocjonalnych

Punktem wyjścia do pomiąru i oceny emocjonalnych zachowań uczniów są nasze cele emocjonalne. Na początku tego rozdziału, a także w rozdziale 3., omawialiśmy rolę celów dydaktycznych przed rozpoczęciem nauczania, w trakcie tego procesu i po…

Moment przejścia na emeryturę

Porównania te wskazują, że okresem krytycznym jest nie tyle moment przejścia na emeryturę, ile czas bezpośrednio go poprzedzający. Ludzie stają się wówczas podnieceni i niepokoją się trudnościami i skutkami przerwania pracy. Wpływ procesu…

JEŻELI JESTEŚ JAK GRAMOFON

Wróćmy do ćwiczenia z początku - uzupełniania zdania ’’Ania jest...”. Jest to najbardziej zwięzły i zarazem bardzo archaiczny opis Twego poczucia własnej wartości. Jak już mówiłam, mnie przez całe lata pojawiało się - mimo całkiem niezłych…

System Abhidhammy – ciąg dalszy

Elementy psychiczne są podstawą tego, co znamy na Zachodzie pod nazwą „karma” czy - w języku palijskim - kamma. Według Abhidhammy kamma jest specjalnym terminem określającym zasadę, że każdy czyn jest motywowany przez leżący u jego podstaw…

Dzieci leworęczne

Dziecko leworęczne znajduje się zazwyczaj w sytuacji o wiele trudniejszej niż jego praworęczni rówieśnicy. Szczególnie początki nauki szkolnej, przede wszystkim zaś początki nauki pisania, bywają dlań trudne, a nawet szokujące. Najczęściej…

ZMIANA SPOŁECZNA I MODERNIZACJA

Zmiana jest częścią życia społecznego. W tym rozdziale zajmiemy się przyczynami zmian społecznych, ich przebiegiem oraz teoriami, które je wyjaśniają. W końcu, omówimy kierunki rozwoju krajów Trzeciego Świata i niektóre teorie wyjaśniające…

Samodzielne pokonywanie przez dziecko trudności

Uświadomienie sobie przez dziecko własnych pragnień i celów znajduje swój wyraźniejszy przejaw w pierwszych sformułowaniach słownych: „ja chcę”, „ja nie chcę”, którym towarzyszy zazwyczaj wyraźna mimika i gestykulacja. Sprzeciwy dorosłych,…