Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Ostrożne zachowanie

Tym razem wyobraźcie sobie inny samochodzik postawiony na stole przed Wami. Zachowuje się on inaczej. Gdy naciskam mały elektryczny przełącznik umieszczony w bocznej ściance samochodzika, widzicie, że zaczyna się on poruszać po linii prostej, dopóki nie dojedzie do krańca stołu. W tym miejscu, tuż przed stoczeniem się ze stołu, samochodzik…
Czytaj więcej...

NERWOWOŚĆ DZIECIĘCA CZ. II

Mając na uwadze najczęściej spotykane zaburzenia czynnościowe u dzieci, na szczególne zainteresowanie zasługuje koncepcja I. P Pawłowa. Spośród innych wyróżnia się ona ponadto tym, że zawiera próbę wyjaśnienia patofizjologicznych…

Wada pomiaru inteligencji dzieci

Najistotniejsza wada pomiaru inteligencji dzieci polega na tym, że zarówno normy rozwoju umysłowego dla danego wieku, jak i indywidualne odchylenia od tych norm określa się za pomocą metody, której wyniki w decydującym stopniu zależą od…

Układ wydzielania wewnętrznego

Układ ten składa się z gruczołów dokrewnych, które wydzielają bezpośrednio do krwi złożone substancje chemiczne, zwane hormonami. Hormony wpływają na rozwój czynności organizmu. Gruczoły dokrewne można podzielić na trzy grupy: 1)…

Problem kształtowania się słuchu muzycznego

Ograniczyliśmy nasze zadanie jeszcze bardziej. Badania skoncentrowaliśmy na problemie kształtowania się wyłącznie słuchu muzycznego. I znów nie rozpatrywaliśmy ogółu zagadnień związanych z tym problemem. Wybraliśmy wprawdzie tylko jeden,…

OPÓŹNIENIE ROZWOJU RUCHOWEGO

Zdarza się, że opóźnienie rozwoju ruchowego zaznacza się już w pierwszych tygodniach życia dziecka i spowodowane jest najprawdopodobniej niedojrzałością bądź też mikrouszkodzeniami układu piramidowego lub pozapiramidowego powstałymi w…

Ocena zachowań emocjonalnych

Punktem wyjścia do pomiąru i oceny emocjonalnych zachowań uczniów są nasze cele emocjonalne. Na początku tego rozdziału, a także w rozdziale 3., omawialiśmy rolę celów dydaktycznych przed rozpoczęciem nauczania, w trakcie tego procesu i po…

Moment przejścia na emeryturę

Porównania te wskazują, że okresem krytycznym jest nie tyle moment przejścia na emeryturę, ile czas bezpośrednio go poprzedzający. Ludzie stają się wówczas podnieceni i niepokoją się trudnościami i skutkami przerwania pracy. Wpływ procesu…

JEŻELI JESTEŚ JAK GRAMOFON

Wróćmy do ćwiczenia z początku - uzupełniania zdania ’’Ania jest...”. Jest to najbardziej zwięzły i zarazem bardzo archaiczny opis Twego poczucia własnej wartości. Jak już mówiłam, mnie przez całe lata pojawiało się - mimo całkiem niezłych…