Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Moment przejścia na emeryturę

Porównania te wskazują, że okresem krytycznym jest nie tyle moment przejścia na emeryturę, ile czas bezpośrednio go poprzedzający. Ludzie stają się wówczas podnieceni i niepokoją się trudnościami i skutkami przerwania pracy. Wpływ procesu starzenia się i problemy przejścia do stanu emerytalnego pojawiają się w różny sposób i w różnym okresie wieku…
Czytaj więcej...

JEŻELI JESTEŚ JAK GRAMOFON

Wróćmy do ćwiczenia z początku - uzupełniania zdania ’’Ania jest...”. Jest to najbardziej zwięzły i zarazem bardzo archaiczny opis Twego poczucia własnej wartości. Jak już mówiłam, mnie przez całe lata pojawiało się - mimo całkiem niezłych…

System Abhidhammy – ciąg dalszy

Elementy psychiczne są podstawą tego, co znamy na Zachodzie pod nazwą „karma” czy - w języku palijskim - kamma. Według Abhidhammy kamma jest specjalnym terminem określającym zasadę, że każdy czyn jest motywowany przez leżący u jego podstaw…

Dzieci leworęczne

Dziecko leworęczne znajduje się zazwyczaj w sytuacji o wiele trudniejszej niż jego praworęczni rówieśnicy. Szczególnie początki nauki szkolnej, przede wszystkim zaś początki nauki pisania, bywają dlań trudne, a nawet szokujące. Najczęściej…

ZMIANA SPOŁECZNA I MODERNIZACJA

Zmiana jest częścią życia społecznego. W tym rozdziale zajmiemy się przyczynami zmian społecznych, ich przebiegiem oraz teoriami, które je wyjaśniają. W końcu, omówimy kierunki rozwoju krajów Trzeciego Świata i niektóre teorie wyjaśniające…

Samodzielne pokonywanie przez dziecko trudności

Uświadomienie sobie przez dziecko własnych pragnień i celów znajduje swój wyraźniejszy przejaw w pierwszych sformułowaniach słownych: „ja chcę”, „ja nie chcę”, którym towarzyszy zazwyczaj wyraźna mimika i gestykulacja. Sprzeciwy dorosłych,…

MUSICA MEDICA I PEDAGOGIKA SPECJALNA

Jedną z trudności, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, jest koordynacja wrażeń docierających ze świata. Problem ten ma dwoistą naturę. Albo polega na zupełnym braku wrażeń pewnego typu, na przykład…

OBECNY STATUS I OCENA ROGERSA

Wprawdzie Rogers nadal pisze i popularyzuje swe poglądy w gronie profesjonalistów i wśród ogółu zainteresowanych, wydaje się jednak, iż główne tory jego sposobu myślenia są już utrwalone. Jego teoretyczne poglądy nie zmieniły się w sposób…