Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

System Abhidhammy – ciąg dalszy

Elementy psychiczne są podstawą tego, co znamy na Zachodzie pod nazwą „karma” czy - w języku palijskim - kamma. Według Abhidhammy kamma jest specjalnym terminem określającym zasadę, że każdy czyn jest motywowany przez leżący u jego podstaw…

Dzieci leworęczne

Dziecko leworęczne znajduje się zazwyczaj w sytuacji o wiele trudniejszej niż jego praworęczni rówieśnicy. Szczególnie początki nauki szkolnej, przede wszystkim zaś początki nauki pisania, bywają dlań trudne, a nawet szokujące. Najczęściej…

ZMIANA SPOŁECZNA I MODERNIZACJA

Zmiana jest częścią życia społecznego. W tym rozdziale zajmiemy się przyczynami zmian społecznych, ich przebiegiem oraz teoriami, które je wyjaśniają. W końcu, omówimy kierunki rozwoju krajów Trzeciego Świata i niektóre teorie wyjaśniające…

Samodzielne pokonywanie przez dziecko trudności

Uświadomienie sobie przez dziecko własnych pragnień i celów znajduje swój wyraźniejszy przejaw w pierwszych sformułowaniach słownych: „ja chcę”, „ja nie chcę”, którym towarzyszy zazwyczaj wyraźna mimika i gestykulacja. Sprzeciwy dorosłych,…

MUSICA MEDICA I PEDAGOGIKA SPECJALNA

Jedną z trudności, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, jest koordynacja wrażeń docierających ze świata. Problem ten ma dwoistą naturę. Albo polega na zupełnym braku wrażeń pewnego typu, na przykład…

OBECNY STATUS I OCENA ROGERSA

Wprawdzie Rogers nadal pisze i popularyzuje swe poglądy w gronie profesjonalistów i wśród ogółu zainteresowanych, wydaje się jednak, iż główne tory jego sposobu myślenia są już utrwalone. Jego teoretyczne poglądy nie zmieniły się w sposób…

Siła a wrażliwość w układzie nerwowym

Dane uzyskane w tej pracy przedstawiono w tabeli 5, stanowiącej wyciąg (z pewnymi zmianami) z sumarycznej tabeli opracowanej przez autorów. Porównanie podanych w tabeli wielkości świadczy przekonywająco o tym, że próg pobudzenia jest u…

Aby stać się dobrym nauczycielem

Stać się dobrym nauczycielem to zasadniczy, perspektywiczny cel każdego, kto obiera karierę nauczycielską. Osiągnięcie tego celu wymaga różnego 10 rodzaju kwalifikacji, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu: 1) da- nego przedmiotu,…