Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

MUSICA MEDICA I PEDAGOGIKA SPECJALNA

Jedną z trudności, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, jest koordynacja wrażeń docierających ze świata. Problem ten ma dwoistą naturę. Albo polega na zupełnym braku wrażeń pewnego typu, na przykład…

OBECNY STATUS I OCENA ROGERSA

Wprawdzie Rogers nadal pisze i popularyzuje swe poglądy w gronie profesjonalistów i wśród ogółu zainteresowanych, wydaje się jednak, iż główne tory jego sposobu myślenia są już utrwalone. Jego teoretyczne poglądy nie zmieniły się w sposób…

Siła a wrażliwość w układzie nerwowym

Dane uzyskane w tej pracy przedstawiono w tabeli 5, stanowiącej wyciąg (z pewnymi zmianami) z sumarycznej tabeli opracowanej przez autorów. Porównanie podanych w tabeli wielkości świadczy przekonywająco o tym, że próg pobudzenia jest u…

Aby stać się dobrym nauczycielem

Stać się dobrym nauczycielem to zasadniczy, perspektywiczny cel każdego, kto obiera karierę nauczycielską. Osiągnięcie tego celu wymaga różnego 10 rodzaju kwalifikacji, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu: 1) da- nego przedmiotu,…

Interpretacja molekularna

Bywa, że interpretację molekularną wykorzystuje się w nauce umiejętności ruchowych niewłaściwie (to samo odnosi się zresztą do umiejętności poznawczych i emocjonalnych). Izolowane ćwiczenia elementów wspólnych, choćby w dużych dawkach,…

Pomiar efektów uczenia się

Zazwyczaj jednak pomiar efektów uczenia się odbywał się w sytuacji bodźcowej odmiennej od towarzyszącej uczeniu się, albowiem powtórzenie sytuacji bodźcowej dokładnie jest zupełnie niemożliwe. Niewątpliwie fakt ten waży na pomiarze efektów…

Aspekty teorii Twardowskiego

Wyodrębnijmy te aspekty teorii Twardowskiego, które istotne są dla naszego porównania z Diltheyem. Zauważamy przede wszystkim, że Twardowskiego wytwory psychofizyczne jako przedmiot humanistyki stanowią odpowiednik diltheyowskich jednostek…