Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Siła a wrażliwość w układzie nerwowym

Dane uzyskane w tej pracy przedstawiono w tabeli 5, stanowiącej wyciąg (z pewnymi zmianami) z sumarycznej tabeli opracowanej przez autorów. Porównanie podanych w tabeli wielkości świadczy przekonywająco o tym, że próg pobudzenia jest u zwierząt ze słabym układem nerwowym średnio znacznie niższy niż u „silnych” zwierząt. Niestety, autorzy nie…
Czytaj więcej...

Aby stać się dobrym nauczycielem

Stać się dobrym nauczycielem to zasadniczy, perspektywiczny cel każdego, kto obiera karierę nauczycielską. Osiągnięcie tego celu wymaga różnego 10 rodzaju kwalifikacji, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu: 1) da- nego przedmiotu,…

Interpretacja molekularna

Bywa, że interpretację molekularną wykorzystuje się w nauce umiejętności ruchowych niewłaściwie (to samo odnosi się zresztą do umiejętności poznawczych i emocjonalnych). Izolowane ćwiczenia elementów wspólnych, choćby w dużych dawkach,…

Pomiar efektów uczenia się

Zazwyczaj jednak pomiar efektów uczenia się odbywał się w sytuacji bodźcowej odmiennej od towarzyszącej uczeniu się, albowiem powtórzenie sytuacji bodźcowej dokładnie jest zupełnie niemożliwe. Niewątpliwie fakt ten waży na pomiarze efektów…

Aspekty teorii Twardowskiego

Wyodrębnijmy te aspekty teorii Twardowskiego, które istotne są dla naszego porównania z Diltheyem. Zauważamy przede wszystkim, że Twardowskiego wytwory psychofizyczne jako przedmiot humanistyki stanowią odpowiednik diltheyowskich jednostek…

Rozwój stosunków społecznych

Mówiliśmy dotychczas o tej drodze uwzględniając raczej jednostkę. Ale należy uwzględnić, iż dotyczy to również form zachowania się będących wynikiem wspólnej próby całego zespołu i w ten sposób efektem swoim obejmujących od razu cały…

Dwie reguły praktyczne w trakcie uczenia się

Znajomość pewnych ważnych właściwości bodźców istotnych dla uczenia się rozróżnień umożliwia nam sformułowanie następujących reguł praktycznych, które są przynajmniej względnie i w przybliżeniu prawdziwe: 1) uczyń bodźce tak wyróżniającymi…