Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Pani Garret i jej przypadek – ciąg dalszy

Dzięki urządzeniu elektromechanicznemu, które skonstruowała pani Garret i przygotowanym przez nią kartom programowym, każdy z ponad trzy- dzieściorga uczniów jej klasy przeszedł tyle ćwiczeń (bez stosowania przymusu), że po paru tygodniach bez trudności mógł sobie przypominać sumy, różnice, iloczyny i ilorazy. Nauka nie zabrałaby im aż tyle czasu, gdyby pani Garret skonstruowała więcej egzemplarzy swojego urządzenia. Ponieważ był tylko jeden, dzieci musiały korzystać z niego po kolei. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że podczas gdy jedno dziecko posługiwało się urządzeniem, inne przypatrywały się, co dawało im namiastkę ćwiczeń – jeśli prawidłowo domyślały się odpowiedzi, były o tym natychmiast informowane.

A oto jak wyglądał przebieg ćwiczeń: Najpierw należało wybrać kartkę, którą się chce „przerobić”, a następnie wsunąć ją od dołu w szczelinę urządzenia i podsuwać w górę aż do chwili, w której w najwyższym okienku ukaże się odpowiednia pozycja. Jak pokazano na schemacie, w trzech niższych okienkach pojawiają się trzy odpowiedzi alternatywne, z których jedna est prawidłowa. Za naciśnięciem guzika znajdującego się poniżej okienka z prawidłową odpowiedzią zapala się czerwone światełko umieszczone nad górnym okienkiem. Naciśnięcie innych guzików nie zapala światełka, ponieważ obwód elektryczny zamyka się tylko wtedy, gdy guzik styka się poprzez kartę z końcówką przytwierdzoną z tyłu urządzenia. Kontakt ten jest możliwy dlatego, że w karcie wydrążono dziurkę dokładnie w miejscu, w którym dotyka jej guzik znajdujący się poniżej okienka .z prawidłową odpowiedzią. Pod odpowiedziami błędnymi nie ma dziurek. W ten sposób wzmacniane są wyłącznie odpowiedzi prawidłowe. 293

Zatem odpowiedzi błędne zaczynają zanikać, a prawidłowe utrwalają się. (Czy potrafisz sobie uzmysłowić, jakie cele emocjonalne i psychomotoryczne realizuje się tu równolegle z celami poznawczymi?)

Jak wynika z naszych dotychczasowych rozważań, zastosowanie teorii za- 294 chowania w dydaktyce za pośrednictwem materiałów autoinstruujących wiąże się często z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych lub elektromechanicznych. Takie urządzenia mogą Ci oddać nieocenione usługi, kiedy będziesz próbował w jak największej mierze uwzględniać indywidualne różnice pomiędzy swymi uczniami, pogłębiając tym samym swoje nauczycielskie umiejętności. W poszukiwaniu dalszych dróg optymalizacji nauczania dla każdego ucznia urządzeniom tym musimy poświęcić więcej uwagi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.