Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

POGLĄDY WATSONA

W tym samym mniej więcej okresie, gdy w Rosji krystalizowała się teoria Pawłowa, w Ameryce jako wyraz poszukiwania metod badania psychiki powstał inny kierunek zwany behawioryzmem. Na rozwoju tego kierunku szczególnie wydatnie zaważyły wyniki badań Pawłowa. Prekursorem nowego poglądu dotyczącego celów i metod badań psychologicznych był J. B. Watson. Wysuwane przez niego sugestie odegrały ważną rolę w rozwoju myśli psychologicznej.

Nazwa kierunku zapoczątkowanego przez Watsona – behawioryzm charakteryzuje już główne jego założenia. Watson głosił, że nie interesuje go świadomość, lecz zachowanie, gdyż tylko zachowanie się może być obiektywnie badane. Psycholog, jego zdaniem, powinien interesować się jedynie zjawiskami dostępnymi tego rodzaju badaniu. Obiektywnymi zjawiskami są tylko reakcje organizmu na bodźce. Bodźce te są dwóch rodzajów, działające z zewnątrz i działające od wewnątrz organizmu. Te ostatnie, niedostępne bezpośredniej obserwacji, to skurcze niektórych mięśni, ruchy jelit, procesy nerwowe itd. Poznawanie zależności pomiędzy różnego rodzaju reakcjami a wywołującymi je bodźSami, poddawanie stwierdzonych faktów logicznej i matematycznej analizie oraz fofinuło- wanie na tej podstawie praw naukowych powinno być – zdaniem Watsona celem badań psychologicznych. Całe życie psychiczne człowieka kwalifikuje się do tego, żeby być przedmiotem analizy w terminach bodźców i reakcji (S – R). Dotyczy to zarówno mowy, myślenia, postaw, emocji itd. Każde z tych zjawisk jest bowiem sekwencją ruchów w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.