Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

POSTĘPOWANIE PROWADZĄCE DO DIAGNOZY CZ. II

Badania przeprowadzane w celach diagnostycznych psychologowie zaczynają często od rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami (Gerstmann, 1972). Ma ona m.in. na ceiu: zebranie danych dotyczących historii życia dziecka i jego rodziny, ze. szczególnym uwzględnieniem okresu, kiedy pojawiły się ewentualne trudności bądź kiedy uległy one jakimś zmianom: uzyskanie informacji na temat zachowania się dziecka w naturalnych warunkach życia (czy zachowanie to jest np. jednakowe w różnych sytuacjach), jaki kierunek przybiera aktywność dziecka, gdy na nie nikt nie wpływa: zorientowanie się w postawach rodziców wobec dzieci imetodach ich wychowywania itp.

Dzieci poddawane są również o b s e r w a c j i, gdy czekając na badanie przebywają w świetlicy i mogą zachowywać się w dowolny sposób, jak również w sytuacji eksperymentalnej, -kiedy stawia się je wobec rozmaitych, narzuconych przez psychologa zadań, czy też w grupie dzieci, specjalnie dobranej. Istotnym przedmiotem zainteresowania są tu m.in.: zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych oraz rodzaj interakcji między rodzicami a dziećmi. Niekiedy badaniu psychologicznemu poddaje się również samych rodziców, jako mogących stanowić ewentualne źródło trudności, które występują u dziecka.

Szczególnie cennym, niekiedy, niezbędnym źródłem informacji jest dokonana przez psychologa bezpośrednia obserwacją dziecka w naturalnych warunkach jego życia43.

Do określania właściwości jednostek stosują też psychologowie sytuacje eksperymentalne. O zaletach i ograniczeniach eksperymentu w porównaniu z innymi metodami mówiliśmy już w poprzednim podrozdziale. Sytuacje eksperymentalne specjalnie dobrane do określenia właściwości jednostek nazywane bywają testami psychologicznymi, w szerokim tego słowa znaczeniu (Choynowski, 1959). W wielu testach przyjmuje się przy tym jako zasadę: sytuacje te mają być proste i trwać krótko, a wynik badań ma dać się ująć liczbowo 41.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.