Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Praktyka świadomego kształtowania losów ludzkich

Jednakże praktyka świadomego kształtowania losów ludzkich w ustroju socjalistycznym, praktyka wykazująca ciągle olbrzymie możliwości rozwoju człowieka, przekształcania jego psychiki w trakcie rozwiązywania coraz to nowych zadań zmierzających do przekształcania rzeczywistości- jaskrawo przeczyła fatalistycznym założeniom pedologii o rzekomo niezmiennych, wrodzonych zdolnościach człowieka i niezmiennym środowisku, które przesądzają kierunek i stopień rozwoju jednostki. Toteż narastająca od 1930 r. krytyka pedologii i stosowanych przez jej zwolenników metod testowych, prowadzona przez psychologów (m.in. K. N. Kor- niłowa, M. J. Bażewa, a przede wszystkim L. S. Wygotskiego) oraz pedagogów (głównie A. S. Makarenkę i N. K. Krupską) znalazła swój najmocniejszy wyraz w Uchwale CK WKP(b) z dnia 4 lipca 1936 r.140, która wskazała na fałszywe założenia teoretyczne i płynące stąd błędy praktyki pedologicznej i zabroniła jej uprawiania w szkolnictwie radzieckim.

Do przezwyciężenia fałszywych teorii przyczyniły się poprzednio już zaczęte cenne badania eksperymentalne i prace teoretyczne prowadzone w nowym duchu. W zakresie psychologii rozwojowej specjalne miejsce zajmują prace L. S. Wygotskiego (1896-1934), jednego z najbardziej utalentowanych, choć przez wiele lat nie docenianych psychologów radzieckich. Już jako początkujący psycholog włączył się on do skupionej wokół Korniłowa grupy postępowych badaczy, walczących o psychologię marksistowską. Pierwszy docenił znaczenie problemu świadomości i zajął jasną i zdecydowaną pozycję w tej sprawie, krytykując ostro zarówno subiektywistyczne rozumienie zjawisk psychicznych, jak i wulgarny materializm ujęć behawiorystycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.