Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PROBLEM CZYNNIKÓW SKORELOWANYCH CZ. II

Przejdźmy do innego przykładu, odnoszącego się tym razem do wpływu czynników wewnętrznych na rozwój. Rozpatrzmy stwierdzane różnice między rozwojem dziewcząt i chłopców. Nie mamy podstaw do twierdzenia, iż różnice te związane są bezpośrednio z biologicznym faktem różnicy płci. Jak się okazuje, nie bez wpływu są tu – i to w dużej mierze – oddziaływania wychowawcze i różne wzory społeczne, inne dla dziewcząt, a inne dla chłopców. Aby więc dojść do identyfikacji tych różnic, które związane są wyłącznie z biologicznym faktem różnicy płci, należałoby- jak w wypadku badań nad zależnością właściwości od wieku – usunąć inne możliwe źródła różnic. Między innymi powinniśmy zadbać o taki dobór dzieci, aby .oddziaływania wychowawcze, którym podlegały badane dziewczęta, były takie same, jak te, którym podlegali chłopcy, oraz żeby wzory społeczne dawane im do naśladowania były też takie same. Dopiero gdy badane grupy nie będą w sposób istotny różniły się innymi czynnikami poza płcią, różnice we właściwościach ujawnianych przez członków tych grup można będzie przypisać biologicznemu faktowi posiadania różnych płci. Różne sposoby oddziaływania wychowawczego i różne wzory kulturowe stawiane jako wzór do naśladowania dziewczętom i chłopcom Stanowią czynniki skorelowane z biologicznym czynnikiem różnicy płci i nie daje się ich zniwelować dla celów badawczych. Nie będąc zdolni do ich niwelacji, możemy tylko i musimy współwystępowanie tych czynników wraz z biologicżnym faktem różnicy płci uwzględnić przy interpretacji uzyskanych wyników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.