Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PRZEJAWY BIOLOGICZNE – STARZENIE SIĘ CZ. II

Wiele niedomagań, które występują w wieku średnim i starszym (włączając w to niektóre choroby psychiczne) mogą nie wpływać na ewolucję gatunku, ponieważ pojawiają się po okresie rozrodczości. Śmierć poszczególnego osobnika może być korzystna z punktu widzenia interesów gatunku, wobec wzrastającej zmienności przy ograniczonych rozmiarach populacji. Ludzie, którzy w wieku starczym dotknięci są chorobami fizycznymi lub psychicznymi, przeżywają osobistą tragedię, ale nie stają się czynnikiem zmian ewolucyjnych. Starzenie się ma charakter naturalnego zużywania się organizmu i różni się np. od hemofilii, ’ tóra z ewolucyjnego punktu widzenia jest samoogra- iczająca się. Indywidualne różnice w podatności na horoby fizyczne i umysłowe w starszym wieku mogą owstawać jako wtórne konsekwencje korzystnych mian ewolucyjnych, które zaszły w organizmie jed- ostki w okresie rozwoju i rozrodczości. Stopniowa eliminacja niepożądanych cech biologicznych poprzez różne tempo reprodukcji znana jest jako „selekcja aturalna”. Nie wydaje się jednak możliwe, aby natu- alna odporność na procesy degeneratywne mogła zbytnio wzrosnąć. Świadczy o tym fakt, iż w ciągu hi- torii ludzkości maksymalna długość życia człowieka uległa tylko nieznacznej zmianie (8).

W warunkach współzawodnictwa w środowisku naturalnym niewielka liczba zwierząt żyje tak długo, aby mogły wystąpić u nich cechy starości. Także i ludzie dożywają wieku starczego tylko w społeczeń-| stwach, w których standard życia i opieka lekarska zapewniają przedłużenie życia człowieka dorosłego po-j za lata czterdzieste’. Zadziwiająco mało wiemy o szczegółach zmian związanych ze starością u zwierząt, które I żyją w warunkach ochrony. Jednak właśnie fakt, żel hodowane są w warunkach sztucznych, może powodo-j wać nieoczekiwane odchylenia od normy w okresie! życia dojrzałego i u jego schyłku. W niektórych ekspe-j rymentach proces starzenia się był przyspieszany przez! napromieniowanie: zwierzęta naświetlane ginęły! wcześniej, ale przyczyny ich zgonu były te same, co| u zwierząt nie poddanych naświetlaniu (9).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.