Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PRZEJMOWANIE KORPORACJI

W ostatnich latach znacznie rozwinęła się działalność nastawiona nie na produkcję towarów i usług, lecz na maksymalizację zysku za pomocą innych metod. Wzrosła rola „twórczej rachunkowości” (creative accounting), czyli wykorzystywania zmian w przepisach oraz, niekiedy, wpływania na te przepisy za pomocą nacisku ekonomicznego. Taką metodą jest również przejmowanie kontroli nad innymi korporacjami celem objęcia ich aktywów i odsprzedaży z zyskiem lub rozczłonkowania na skutek zachowania wyłącznie części produkcyjnych.

Z przejmowaniem korporacji wiążą się pewne typowe praktyki. O greenmail (biały szantaż) mówi się wówczas, gdy reprezentujący wrogą konkurencję inwestor (indywidualny lub korporacja) wchodzi w posiadanie dużego pakietu akcji i grozi przejęciem kontroli nad daną korporacją, jeśli ta nie odkupi ich z powrotem po wyższej cenie. Poison pill (trująca pigułka) to wpędzenie firmy w trudną sytuację (np. spowodowanie wysokiego zadłużenia korporacji), co czyni ją mało atrakcyjnym obiektem w razie próby przejęcia. Jeszcze inny sposób, zwany golden parachute (złoty spadochron), to zgoda na wypłacenie dyrektorom wysokich odpraw w razie przejęcia korporacji.

Wszystkie te praktyki nie służą wzrostowi wydajności i zdolności produkcyjnej. Są metodami osiągania krótkofalowych celów kosztem długofalowego planowania i inwestycji. Taką strategię uważa się za jedną z przyczyn utraty przez gospodarkę amerykańską czołowej pozycji na rynkach światowych, przede wszystkim na rzecz Japonii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.