Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Przyswajanie i stosowanie informacji

Jako początkującemu nauczycielowi, może Ci sprawić trudność tak dokładne opisywanie zadań związanych z uczeniem się, abyś mógł przygotować szczegółowe cele dydaktyczne dla wszystkich podkategorii należących do sfery poznawczej. Trzeba stwierdzić, że nie potrafi tego zrobić wielu doświadczonych nauczycieli. Prawdopodobnie więc uznasz za użyteczną próbę sformułowania na początek celów reprezentujących pewien kompromis między sześcioma podstawowymi kategoriami. Istotnie, wielu ekspertów w dziedzinie kształcenia twierdzi, że w zestawieniu z głównie pamięciowym obecnie charakterem nauczania byłoby i tak znacznym postępem, gdyby nauczyciele formułowali cele szczegółowe choćby dla dwóch zasadniczych kategorii Taksonomii’, przyswajania informacji i jej stosowania. Przykłady w tabeli 3-5, zaczerpnięte ze zbioru celów ogólnych i szczegółowych opracowanego przez nauczycieli-praktyków dla potrzeb programu nauki o języku (language arts program), ukazują cele, które przyczyniają się do 71 Przykład celów ogólnych i szczegółowych, sformułowanych przez nauczycieli-praktyków dla programu nauki o języku nabywania i do stosowania przez dzieci informacji. Cele szczegółowe związane z przyswajaniem informacji są oznaczone literą K (Knowledge) zaś cele związane ze stosowaniem informacji – literą H (Higher). Nauczyciele ci zamieścili długoterminowe cele ogólne, sformułowane w skróconej postaci, pod nagłówkiem Opis programu (zadania). Szczegółowe cele dydaktyczne ściśle określają zachowania i czynności, które uczniowie – zdaniem tych nauczycieli – muszą umieć wykonać, aby zrealizować długoterminowe cele ogólne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.