Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PRZYSZŁE ZMIANY LUDNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH CZ. III

W XVIII w. Thomas Malthus stwierdził, że naturalne ludzkie namiętności powodują przyrost ludności w postępie geometrycznym i że możliwości technologiczne i przestrzenne ograniczają jednocześnie rozwój produkcji żywności, co sprawia, że przyrost ludności jest większy niż środki potrzebne do jej utrzymania. Malthus zalecał stosowanie moralnej wstrzemięźliwości w formie abstynencji seksualnej i późnego zawierania małżeństw (zapobiegawcza kontrola urodzeń), ale pesymistycznie oceniał zdolność ludzi do narzucenia sobie takich ograniczeń. Uważał, że tylko wojna, choroby i głód (kontrola pozytywna) mogą w istotny sposób zmniejszyć nadmierny przyrost ludności. Malthus nie przewidział zmian społecznych i kulturowych, jakie – obok rozwoju nowych środków antykoncepcyjnych – doprowadziły do ograniczenia przyrostu ludności świata. Nie przewidział także szybkiego postępu w dziedzinie technologii rolniczych (zielona rewolucja), które spowodowały poprawę zaopatrzenia w żywność.

Marks nie zgadzał się z poglądem Malthusa, że istnieją jakieś granice w rozwoju produkcji żywności. Twierdził, że niedostateczna baza ekonomiczna w epoce Malthusa odzwierciedlała jedynie ograniczenia możliwości ekonomicznych kapitalistycznych form organizacji. Marks był przekonany, że gospodarka kolektywistyczna rozwiąże ten problem. Spór między zwolennikami Marksa i Malthusa toczy się nadal w formie dyskusji o limitach przyrostu ludności i twierdzenia, że „małe jest piękne”.

Zmienną liczbę przyrostu ludności w społeczeństwach przemysłowych wyjaśnia się za pomocą teorii o trzech etapach wzrostu demograficznego. W pierwszym etapie, populacja była względnie stabilna dzięki jednocześnie dużej liczbie urodzeń i zgonów. W drugim, przyrost ludności był bardzo szybki z powodu nadal dużej liczby urodzeń i znacznie mniejszej liczby zgonów w wyniku poprawy warunków życia, higieny i opieki medycznej. Ostatni etap (stabilna populacja o niskim przyroście) społeczeństwo osiągnęło wtedy, gdy rozwój technologii i zmiana norm kulturowych doprowadziła do spadku liczby urodzeń i powstania względnie stabilnej populacji o niewielkim przyroście naturalnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.