Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Psychologia azjatycka

W późnych latach sześćdziesiątych Gardner Murphy i Lois Murphy opublikowali pracę Asian psychology (1968 – Psychologia azjatycka), wybór tekstów psychologicznych ze starożytnych zapisów z Indii, Chin i Japonii. Wydawcy umieścili tę książkę w serii wydawniczej przedstawiającej „psychologię uniwersalną – psychologię dla każdego, mówiącą zarówno o rzeczach ostatecznych, jak i podejmującą tematy typu bazarowego” (1968). Uniwersalne w tych psychologiach z różnych krain są nie szczegóły ich teorii zachowania, lecz raczej próby rozwinięcia systematycznej nauki o świadomości. Podejście psychologów azjatyckich opiera się na introspekcji i mozolnym samopoznaniu, w przeciwieństwie do psychologii Zachodu, które opierają się w większym stopniu na obserwacji i zachowaniu. Murphy’owie zbadali każdy ustęp z pism azjatyckich starając się ustalić, co mówi na tematy psychologiczne. Każdy fragment przedstawia pewien rodzaj psychologicznego wglądu dotyczącego bądź działania umysłu, bądź też teorii osobowości lub modelu motywacji. Oceniając psychologie azjatyckie autorzy ci stwierdzają, że są one zasadniczo reakcją na życie widziane jako pełne cierpienia i frustracji. Powszednimi środkami przezwyciężania cierpień i niedoli, proponowanymi przez te psychologie, jest dyscyplina i samokontrola, które mogą doprowadzić osobę poszukującą do „odczucia nieograniczonej ekstazy, jaką odnaleźć można w naszej jaźni wyzwolonej od osobistych dążeń” (1968, s. 228). W zakończeniu wydawcy zwracają uwagę, że psychologiczne zainteresowania Wschodu i Zachodu „bardzo szybko zbliżają się do siebie”.

Alan Watts, aczkolwiek sam nie był teoretykiem psychologii, uczynił wiele, aby przybliżyć nauki Wschodu świadomości zachodnich psychologów, prowadząc okolicznościowe wykłady w wielu szkołach medycznych, szpitalach i instytucjach psychiatrycznych oraz wydając serię książek, z których najważniejszą jest Psychotherapy East and West (1961 – Psychoterapia Wschodu i Zachodu). Watts przyznawał, że to, co określał wschodnimi „drogami wyzwolenia”, przypomina zachodnią psychoterapię: oba nurty są zainteresowane zmianą uczuć ludzi wobec samych siebie i zmianą ich stosunku do innych oraz do świata przyrody. Zachodni terapeuci mają w większości do czynienia z ludźmi z zaburzeniami: wschodnie dyscypliny przeznaczone są dla osób normalnych, społecznie przystosowanych. Mimo to Watts dostrzegał, źe cele, ku którym prowadzą drogi wyzwolenia, są zgodne z celami terapeutycznymi postulowanymi przez niektórych teoretyków, szczególnie z indywidualizacją w teorii Junga, samorealizacją w teorii Maslowa, autonomią funkcjonalną u Allporta oraz twórczą osobowością u Adlera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.