Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PSYCHOLOGIA KONSTYTUCJONALNA W PRZESZŁOŚCI CZ. II

Psychologia konstytucjonalna zaczęła się rozwijać w nowoczesnym kierunku dzięki Ernstowi Kretschmerowi (1921). Kretschmer był niemieckim psychiatrą, którego prace przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju psychiatrii europejskiej, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych znany jest najbardziej ze swych badań nad związkiem między budową ciała a zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie swej praktyki psychiatrycznej doszedł do przekonania, że istnieją ważne zależności między budową ciała a przejawianym zachowaniem, zwłaszcza zachowaniem występującym w dwóch głównych formach zaburzeń psychicznych, psychozie maniakalno-depresyj- nej i schizofrenii. Schizofrenia jest spotykana najczęściej ze wszystkich schorzeń psychicznych: charakteryzuje ją utrata afektu, czyli reaktywności emocjonalnej, i wycofanie się z normalnych związków interpersonalnych, a często towarzyszą jej urojenia i halucynacje. Dla psychozy maniakalno-depresyjnej w jej skrajnej formie typowe są takie wahania nastroju, iż w jednej fazie jednostka może być nadmiernie aktywna i tak podniecona (mania), że trzeba ją przymusowo krępować, aby nie uczyniła krzywdy sobie i innym, podczas gdy w innej fazie może być tak bierna, apatyczna i pogrążona w depresji, że trzeba opiekować się nią jak niemowlęciem.

Mając takie zainteresowania, Kretschmer postawił przed sobą trzy zadania: 1) opracować sposób obiektywnego klasyfikowania jednostki przy zastosowaniu ograniczonej liczby kategorii budowy ciała: 2) określić związek budowy ciała, mierzonej za pomocą ustalonych z góry kategorii, z dwiema głównymi formami psychozy, schizofrenią i psychozą maniakalno-depresyjną: 3) określić związek budowy ciała z innymi formami zachowania, mieszczącymi się w zakresie normy.

W swych pomiarach budowy ciała Kretschmer był zadziwiająco systematyczny i staranny. Dążąc do zapewnienia powtarzalności i rzetelności pomiarów opracował złożony formularz uwzględniający zasadnicze części ciała, ze zbiorem opisowych stwierdzeń dotyczących każdego z tych obszarów. Formularz ten następnie wypełniano obserwując badanego, który stał nago przed badaczem. W wyniku skomplikowanej analizy tych ocen i pomiarów obiektywnych Kretschmer doszedł do koncepcji trzech podstawowych typów budowy ciała.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.