Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

PSYCHOLOGIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Podobnie jak w .Europie, tak i w Ameryce koniec XIX w. przynosi pierwsze badania nad dziećmi. Za ojca psychologii dziecka jest uważany- jak już wiemy – G. Stanley Hall (1844-1924), pionier i organizator życia naukowego, założyciel pierwszych placówek badawczych, towarzystw i czasopism naukowych, interesujący się różnymi okresami życia dziecka8. Metody stosowane przez Halla, głównie kwestionariusze, nie odpowiadały jeszcze, wymogom naukowym. Krytykowane były w Polsce już przez Dawida i Szycównę jako powierzchowne i nienaukowe. Za takie uznane zostały również w psychologii amerykańskiej (Boring, 1950, s. 569). Mimo to i mimo omówionych już fałszywych koncepcji i biologistycznyćh poglądów (por. rozdz. I, D), zasługi Halla dla rozwoju psychologii były niewątpliwe.

Szerokie badania psychologiczne w Stanach Zjednoczonych datują się jednakże dopiero od stwierdzenia przez A. B i n e t a na początku XX w., że dzieci różnią się poziomem umysłowym, że poziom ten można mierzyć i że różnice w jego zakresie powodują, iż jedne dzieci uczą się. dobrze,, a inne nie czynią postępów. Metoda testów inteligencji Bineta, przeniesiona’na teren amerykański, wywołała tam wielki entuzjazm54. Masowe pomiary testowe poziomu intelektualnego dzieci w różnym wieku, normalnych i opóźnionych umysłowo, głuchych i ociemniałych, ogarnęły w latach dziesiątych i dwudziestych cały teren psychologii dziecka i dotychczas odgrywają znaczną rolę w badaniach przeprowadzanych dla celów praktycznych (np. w poradnictwie). Używane początkowo do pomiarów inteligencji, rozszerzone zostały następnie na inne zdolności intelektualne,a także na cechy osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.