Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Psychoterapia Kelly’ego

Całkowicie odmienne są założenia psychoterapii poznawczej stwarzanej przez Kelly’ego. Celem jej jest rozwiązanie problemów osobistych, trudności, z jakimi spotyka się pacjent. Zarówno terapeuta, jak i człowiek posiadający problemy są badaczami, którzy wspólnie próbują je rozwiązać. Jest to terapia oparta na modelu badań naukowych. W tego rodzaju psychoterapii – jak stwierdził Bannister – „stosunek między tak zwanym terapeutą a tak zwanym pacjentem jest w dużej mierze analogiczny do stosunku istniejącego między promotorem a studentem wykonującym pracę dyplomową. Podobnie jak student prowadzący badania jest w pewnym sensie lepszym ekspertem w określonym zagadnieniu od promotora (ponieważ zagadnienie zostało wybrane przez studenta, który poświęcił mu wszystkie siły, podczas gdy dla promotora stanowi jedynie element szerszych zainteresowań), tak pacjent jest jedynym dobrze poinformowanym ekspertem w sprawach, w które jest osobiście zaangażowany. […] Pacjent w czasie spotkań z terapeutą-promotorem, podobnie jak student prowadzący badania naukowe, krytycznie dyskutuje swoje teorie dotyczące życia, bada rezultaty swego poprzedniego zachowania, formułuje hipotezy […]. W przerwie między spotkaniami psychoterapeutycznymi pacjent staje się niezależnym eksperymentatorem, który weryfikuje swoje hipotezy, zbiera nowe dane, odkrywa nowe trudności i wszystkie te doświadczenia są przedmiotem krytycznej oceny na następnej sesji.”16 Zatem proces terapeutyczny zamienia się w proces badawczy, w którym terapeuta i pacjent wspólnie poszukują rozwiązania problemów dręczących tego ostatniego. W terapii poznawczej tak zwany pacjent nie jest traktowany jako osoba chora, lecz jako osoba, która posiada pewne trudności.

Człowiek może błędnie spostrzegać świat: jego koristrukty osobiste są na tyle nieadekwatne, że nie pozwalają przewidywać ludzkich zachowań: fakt ten często rodzi konflikty i zaburzenia emocjonalne. Zdarza się, że jednostka ma całkowicie błędne wyobrażenie o sobie, o swoich osiągnięciach i miejscu w grupie społecznej: prowadzi to czasem do depresji i prób samobójczych. Przyczyną trudności bywa również inwalidztwo.

Problemy te są rozwiązywane za pomocą metod naukowych. Terapeuta i pacjent formułują hipotezy na temat tego, jak pokonać trudności osobiste, następnie hipotezy te weryfikują. W procesie psychoterapeutycznym stosuje się różnorodne techniki, takie jak trening, granie ról czy wolne skojarzenia. Celem ich jest zmiana osobowości pacjenta, czyli stworzenie bardziej adekwatnego systemu konstruk- tów osobistych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.