Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Rola różnych czynników w przebiegu określonego zjawiska

Dorastający nie tylko obserwuje, mierzy, liczy, klasyfikuje, szereguje (te czynności wykonują już dzieci młodsze), ale wykraczając poza konkretne fakty, operuje coraz bardziej ogólnymi pojęciami, stara się wy kryć zależności między nimi. Sprawdza przy tym stałość owych zależności, nie tylko powtarzając kilkakrotnie to samo doświadczenie, ale zmieniając odpowiednio układ stosunków i konfrontując różne wyniki celem wykluczenia wszelkiej innej hipotezy, która nasuwa się jako prawdopodobna. Jest to możliwe dzięki temu, że w stadium operacji formalnych poszczególne operacje włączone są w jeden całościowy system: operacyjny.

Uczniowie w wieku 15 lat, badając rolę różnych czynników w przebiegu określonego zjawiska (np. wygięcie prętów w zależności od długości, rodzaju metalu, kształtu, przekroju i grubości), nie’tylko rejestrują w umyśle wszystkie czynniki wchodzące przypuszczalnie w grę, ale próbują zbadać ich wpływ za pomocą metody jedynej różnicy. Zachowują np. tę samą długość, przekrój, grubość, a zmieniają jedynie rodzaj metalu. Rozumieją przy tym, że neutralizując wpływ jednego z czynników wykazuje się jednocześnie rolę innych. Osiągnięcie takie, jak powyższe, możliwe jest dzięki zastosowaniu w pełni odwracalnych systemów operacyjnych. Młodzież rozwiązuje w tym okresie zadania wymagające zrozumienia współzależności między dwoma systemami odniesień. ’Jak np. rozwiązanie zadania: „Przewidzieć, w jakim kierunku w stosunku do określonego punktu na stole przesunie się przedmiot, poruszający się na podstawie w kierunku A-B, jeśli sama podstawa porusza się również, ale w kierunku przeciwnym” wymaga powiązania ruchu przedmiotu w danym kierunku, jego odwrotności (ruch przedmiotu w kierunku przeciwnym) oraz kompensującego wpływu ruchu podstawy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.