Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

ROZPAD MAŁŻEŃSTWA

Duża liczba rozwodów w Stanach Zjednoczonych wynika częściowo ze stosunkowo dużej liczby zawieranych małżeństw. Główne przyczyny wzrostu liczby rozwodów wypływają jednak ze zmian w społeczeństwie amerykańskim.

Nacisk, jaki kładzie się na szczęście osobiste i samorealizację doprowadził do tego, że wiele osób uznało swoje związki za mało satysfakcjonujące. Rosnąca ruchliwość geograficzna i społeczna w połączeniu z osłabieniem więzi środowiskowych wyeliminowała wiele ograniczeń dotyczących rozwodu. Aktywność zawodowa kobiet umożliwiła im uniezależnienie się finansowe od mężczyzn: w rodzinach, w których pracują oboje małżonkowie, wytworzyło się napięcie w relacjach kobiety i mężczyzny. Rozwód nie jest już zjawiskiem tak piętnowanym społecznie, jak w przeszłości. Do zwiększenia się liczby rozwodów przyczyniło się też niewątpliwie uproszczenie procesu rozwodowego oraz ustanowienie rozwodu „bez winy”.

Rozwód zdarza się częściej wśród osób, które zawarły związek małżeński stosunkowo wcześnie, nawet przed dwudziestym rokiem życia. Jest też bardziej powszechnym zjawiskiem w klasie robotniczej, co wypływa częściowo z problemów finansowych tej grupy społecznej. Więcej jest rozwodów wśród osób rozwodzących się po raz kolejny niż wśród rozwodzących się po raz pierwszy. Im bardziej partnerzy różnią się pod względem pochodzenia społecznego, tym częściej pojawiają się problemy i tym bardziej prawdopodobny jest rozpad małżeństwa. Rozwody częściej się zdarzają wśród osób geograficznie ruchliwych, co częściowo wynika z utraty stabilizującego wpływu więzi środowiskowych.

Oprócz cierpienia z powodu wcześniejszego rozdzielenia małżonkowie cierpią także z powodu rozwodu (Spanier i Thompson, 1984). Rozwód może wywołać poczucie klęski osobistej i samotności, a także spowodować trudności finansowe. Weitzman (1985) twierdzi, że po rozwodzie standard życia obniżał się znacznie w przypadku kobiet, ale wzrasta w przypadku mężczyzn.

Kwestia opieki nad dziećmi bardzo często komplikuje proces rozwodowy. Zwykle sąd przyznaje pełną opiekę nad dziećmi matce, ale coraz częściej ojcowie walczą o swoje prawa do dzieci. W rezultacie powszechnym zjawiskiem jest opieka obustronna, która polega na tym, że dziecko mieszka z jednym z rodziców, ale dużo czasu spędza z drugim rodzicem. W niektórych przypadkach czas dziecka jest bardzo sprawiedliwie podzielony między oboje rodziców. Opieka obustronna pozwala dziecku zachować więź z obojgiem rodziców. Taki układ może jednak okazać się zbyt trudny dla matki i ojca, ponieważ niekiedy mają oni za sobą wspomnienia bardzo niemiłego procesu rozwodowego.

W przeszłości uważano, iż rozwód jest bardzo przykrym przeżyciem dla dzieci: obecne badania wykazują jednak, że jest dla nich znacznie lepiej, jeśli ich nieszczęśliwi rodzice rozwiodą się, niż gdyby mieli pozostać z sobą mimo złości, nienawiści, goryczy i przemocy (Spanier i Thompson, 1984).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.